Vyučované předměty

Hra na akordeon

Hra na akordeon

Akordeon (lidově harmonika) si stále nachází zájemce, kteří se na něj chtějí naučit hrát. Má zvláštní zvuk a lze na něj hrát zcela osobitým ...

Chci vědět víc

Hra na bicí nástroje

Hra na bicí nástroje

Bubny jsou základním stavebním pilířem veškeré soudobé hudby. Hlavní spojující prvek a řidící jednotka každé kapely. Starají se o rytmus ...

Chci vědět víc

Hra na elektrickou a basovou kytaru

Hra na elektrickou a basovou kytaru

Elektrická kytara (správněji elektrofonická) je druh kytary, ve které elektromagnetické snímače převádějí chvění strun s ocelovým jádrem ...

Chci vědět víc

Hra na housle

Hra na housle

Housle vznikaly na začátku 16. století z italské lira da braccio. V 17. a 18. století udržovaly houslařskou tradici celé rody. Z italské ...

Chci vědět víc

Hra na klarinet

Hra na klarinet

Proč právě klarinet?Klarinet je ze všech nástrojů nejpodobnější lidskému hlasu. Zvuk klarinetu dokáže vystihnout takřka každou náladu. Ať ...

Chci vědět víc

Hra na klávesy

Hra na klávesy

Elektronické klávesové nástroje (ve zkratce EKN, nebo také keyboard) jsou novými hudebními nástroji, jejichž vývoj není zdaleka ukončen. ...

Chci vědět víc

Hra na klavír

Hra na klavír

"Bílé klapky, černé klapky roztančí se jako kapky, zašumí jak v řece vír. Není nad klavír!" Co je potřeba ke studiu hry na klavír? Hra ...

Chci vědět víc

Hra na kytaru

Hra na kytaru

Klasická kytara (nepřesně také španělská kytara nebo jen španělka) je drnkací strunný nástroj. Kromě klasické hudby se používá i ve folku.V ...

Chci vědět víc

Hra na lesní roh, pozoun a tubu

Hra na lesní roh, pozoun a tubu

Lesní roh je dechový žesťový nástroj, který najde uplatnění v orchestrální a komorní hře a také jako nástroj sólový. Nezastupitelné místo ...

Chci vědět víc

Hra na příčnou flétnu

Hra na příčnou flétnu

Příčná flétna je dechový dřevěný nástroj (ačkoli se dnes příčné flétny vyrábějí téměř výhradně z kovu, její stavba a zvukové vlastnosti ...

Chci vědět víc

Hra na saxofon

Hra na saxofon

Saxofon je dřevěný dechový nastroj, který vznikl oproti dalším dechovým nástrojům relativně pozdě. Až v roce 1841 si jej nechal patentovat ...

Chci vědět víc

Hra na trubku

Hra na trubku

Trubka je žesťový dechový nástroj a svou historií sahá až do středověku, kde plnila svou funkci mj. při zahajování rytířských soubojů. Od ...

Chci vědět víc

Hra na violu

Hra na violu

Viola - nástroj se čtyřmi strunami;-) V orchestru a smyčcových souborech slouží jako střední altový hlas. Viola má velmi podobnou stavbu ...

Chci vědět víc

Hra na zobcovou flétnu

Hra na zobcovou flétnu

Zobcová flétna patří mezi nejstarší dechové nástroje a používala se již v pravěku a starověku. V té době si hráči vyřezávali flétny sami ...

Chci vědět víc

Hudební nauka

Hudební nauka

Předmět HUDEBNÍ NAUKA je povinný  pro všechny žáky hudebního oboru. Jeho posláním je napomáhání žákům s orientací v základech hudební teorie ...

Chci vědět víc

Klavírní praxe

Klavírní praxe

Předmět je určen pro klavíristy, absolventy I. cyklu, tedy pro žákky 1. - 4. ročníku II. cyklu.

Chci vědět víc

Multimédia

Multimédia

V rámci předmětu Multimedia se žáci učí zvládnout notační software na počítači. Aby to bylo pro ně zajímavější, vytváří vlastní krátké hudební ...

Chci vědět víc

Orchestrální hra

Orchestrální hra

Orchestrální hra Orchestr (z řeckého ὀρχήστρα, tedy půlkruhový prostor mezi proscéniem a hledištěm, na němž při divadelních představeních ...

Chci vědět víc

Přípravná hudební výchova

Přípravná hudební výchova

Příprávná hudební výchova se skládá ze dvou vyučovacích hodin, z nichž jedna je věnována sborovému zpěvu. Během školního roku se žáci naučí z ...

Chci vědět víc

Sborový zpěv

Sborový zpěv

Studium zpěvu na ZUŠ se dělí na dvě větve, které spolu spolupracují. Studovat u nás můžete jak sólový, tak i sborový zpěv. Děti v naší škole ...

Chci vědět víc

Schola ludus

Schola ludus

Výuka hudby pro děti předškolního věku. Děti se učí hudbu soustředěně vnímat, pěstujeme především kladný vztah k hudbě. ...

Chci vědět víc

Sólový zpěv

Sólový zpěv

Zpěv je nejspíš nejpřirozenějším a nejrozšířenějším hudebním projevem. Zpěvu je schopen prakticky každý.  Styly zpívané hudby zahrnují ...

Chci vědět víc

Speciální hudební nauka

Speciální hudební nauka

Tento předmět je pro žáky, kteří se připravují na střední školy uměleckého nebo pedagogického směru. Výuka probíhá v počtu 1 - 4 žáků. Toto ...

Chci vědět víc

 

Hudební obor

Hudební obor je součástí školy od založení. Nabídka výuky prochází změnami, které souvisí s aktuálním obsazením pedagogického sboru. Snahou všech pedagogů hudebního oboru je, aby se hudba stala součástí života našich žáků a ti byli schopni samostatně hrát na zvolený nástroj nebo se mohli zapojit jako členové do amatérských i profesionálních souborů.

Individuální výuka

V současné době vyučujeme hru na klavír, klávesy a akordeon, hru na housle, kytaru, bicí, zobcovou a příčnou flétnu. Dechové oddělení nabízí dále hru na trubku, pozoun, klarinet a saxofon. Postupně se nám rozrůstá pěvecké oddělení, kde výuka probíhá jak v sólovém, tak ve sborovém zpěvu.

Pěvecké a nástrojové soubory

Nejen individuální výuka je náplní výuky. Žáci se mohou podle svého zájmu a možností zapojit do několika souborů – pěveckých Žížalky, Klíčenka, Camerata, ale i nástrojových The fallen guitars, The Little bit Band,  nebo kytarového DS.

Veřejné akce

Během celého studia se často žáci prezentují na veřejnosti: na akcích školy - veřejných koncertech, vystoupeních v domově důchodců, na vernisážích, při předávání maturitních vysvědčeních, ale i na akcích města – Velikonočních trzích, Mikuláši, Čarodějnicích a dalších. S velkým ohlasem se setkal Adventní i Jarní koncert sborů v Kapucínském kostele, kde jsou pravidelnými hosty členové Žateckého příležitostného sboru, což je pro všechny „malé“ zpěváky velká inspirace.

Další velkou motivací a důležitou prezentací pro žáky jsou každoročně pořádané soutěže MŠMT nebo jinými organizacemi.

Přípravné studium

V hudebním oddělení se nevěnujeme jen dětem školního věku, ale výuku mohou začít navštěvovat děti od pěti let ve studijním zaměření přípravné studium Schola Ludus. Zde se postupně seznamují hravou a zábavnou formou se všemi obory a osvojují si řadu dovedností, které jim umožňují ve školním věku se lépe rozhodnout pro jednotlivý obor, ve kterém budou ve studiu na naší škole pokračovat.

Odkazy týkající se hudebního oboru

Články HO Fotogalerie HO Akce HO