Orchestrální hra

Orchestr (z řeckého ὀρχήστρα, tedy půlkruhový prostor mezi proscéniem a hledištěm, na němž při divadelních představeních vystupoval chór) je dnes označení pro hudební instrumentální těleso, v němž jsou alespoň některé nástroje zastoupeny více než jedním hráčem.

Klasifikace orchestrů

Klasifikace základních typů orchestru vycházejí obvykle z toho, z jakých hudebních nástrojů se těleso skládá (například smyčcový orchestr nebo dechový orchestr), jak velkým počtem instrumentalistů jsou nástroje zastoupeny (komorní orchestr, symfonický orchestr apod.) nebo jakému druhu hudby se těleso věnuje (například jazzový, taneční, divadelní, filmový, mozartovský, barokní, scénický orchestr atd.). Tato základní kritéria se často prolínají a při specifikaci nových druhů hudebních těles k nim přistupují další hlediska.

Zuš Žatec má zatím 2 orchestry.

The Little bit Band, který se snaží co nejvíce svým obsazením a žánrem přiblížit "BIG BAnd" a druhým je čistě kytarový orchestr se jménem Falling Guitars.

Přidat se k nám může každý, kdo bude ochotný cvičit, naslouchat hrané muzice a podílet se na společné práci. Samozřejmě bychom potřebovali hlavně dechové nástroje, ale neodmítneme žádného nadšence.

Každý, kdo chce hrát na nástroj nebo zpívat, by měl vědět, že ne všichni se stanou slavnými sólisty a i kdyby, ne každý je stavěný na fyzický a psychický nápor z toho plynoucí.

Být součástí nějakého hudebního celku nevyžaduje tak obrovské technické a originální hudební schopnosti, nepotřebujete výjimečný hudební projev ani se nevyžaduje nevykolejitelné sebevědomí jako u sólisty. Každý, kdo nemá rád, když sám stojí na podiu a musí vydržet pohledy všech posluchačů v sále, bude v naší kapele jako doma.

Radost ze společné práce je vždy vynásobena počtem spoluhráčů.

Náš band, který jsme nazvali „The Little bit Band“ („Trocha kapely“ se právě nazval pro svou neúplnost) se zaměřuje převážně na jazzový repertoár, ale nevynecháváme ani rockový, populární a právě převažuje fusion (Fusion či česky fúze je spojení dvou a více hudebních stylů. Například rock and roll je fusion styl, neboť se vyvinul spojením prvků blues, swingu a country. Někdy se slovem fusion myslí jazz fusion, což je rovněž spojení několika hudebních stylů, především jazzu a rocku. U nás se pro tento hudební styl často používalo označení jazzrock).

Kytarový orchestr je větší kytarový soubor s bas kytarou a perkusema. Jeho žánrem jsou skladby populární, klasické a jejich kombinace.

 

 

 

 

Orchestrální hra

Předmět vyučuje