Lesní roh je dechový žesťový nástroj, který najde uplatnění v orchestrální a komorní hře a také jako nástroj sólový. Nezastupitelné místo má v symfonickém orchestru. Vyznačuje se širokým tónovým rozsahem (přes tři oktávy).

Trombon a baskřídlovka jsou žesťové nástroje podobného charakteru jako pozoun s tím rozdílem, že místo snižce mají pístovou (trombon), nebo ventilovou mechaniku (baskřídlovka). Dají se použít i jako přípravný nástroj pro hru na pozoun, kdy žáci v 10 letech ještě nemají dostatečnou délku paží potřebnou k ovládnutí snižcových poloh. Jejich využití je převážně v dechové hudbě.

Snižcový pozoun tenorový je hudební nástroj používaný v symfonickém orchestru, v taneční a populární hudbě, v hudbě dechové, v komorní hudbě i jako sólový nástroj. K ovládnutí tohoto nástroje je nutná dostatečná délka paží, která ve věku 10 let ještě většinou chybí.

Tuba je nástroj všeobecně používaný v hudební praxi v oblasti zábavné i vážné hudby.


Kdy děti mohou začít hrát
Na žesťový nástroj může začít hrát dítě po dosažení fyziologických předpokladů. Pro ty, kteří těchto předpokladů nedosahují, je zvolen přípravný ročník, zpravidla hra na zobcovou flétnu, nebo jiný přípravný nástroj, který může žák navštěvovat již od sedmi let svého věku.

Možnosti zapojení do komorní a souborové hry
Na zdejší škole existuje několik souborů zaměřených na klasickou, lidovou a taneční hudbu, takže žák má možnost výběru dle vlastního vkusu a zájmu.

Nástroj je možno zapůjčit. Cena pronájmu je 50,- Kč, nebo 80,- Kč měsíčně, dle hodnoty nástroje.

 

Hra na lesní roh, pozoun a tubu

Předmět vyučuje