V rámci předmětu Multimedia se žáci učí zvládnout notační software na počítači. Aby to bylo pro ně zajímavější, vytváří vlastní krátké hudební skladby. Tím se naučí nejen techniku vkládání not a různých hudebních značek do partitury, ale opakují si také znalosti z hudební nauky a dále rozvíjejí svou fantazii a hudební představivost. Jejich práce si můžete poslechnout:

Multimédia

Předmět vyučuje