Ukázky prací z oboru Multimédia 2018/2019


V rámci předmětu Multimedia se žáci učí zvládnout notační software na počítači. Aby to bylo pro ně zajímavější, vytváří vlastní krátké hudební skladby.

Tím se naučí nejen techniku vkládání not a různých hudebních značek do partitury, ale opakují si také znalosti z hudební nauky a dále rozvíjejí svou fantazii a hudební představivost. Jejich práce si zde můžete poslechnout.