Předmět HUDEBNÍ NAUKA je povinný  pro všechny žáky hudebního oboru. Jeho posláním je napomáhání žákům s orientací v základech hudební teorie ( noty a pomlky, pojmy, značky, italská názvosloví,..) a dále rozšiřování znalostí o dějinách hudby, skladatelích, hudebních nástrojích a formách. Nedílnou součástí výuky je intonační a rytmický výcvik formou různých cvičení a příkladů. Důležitou složkou je i zpěv písní, především lidových, které žáky nejen emocionálně obohacují, ale napomáhají také v rozšiřování teoretických znalostí (intonace, akordy, stupnice).

Hudební nauka

Předmět vyučuje