Akordeon (lidově harmonika) si stále nachází zájemce, kteří se na něj chtějí naučit hrát. Má zvláštní zvuk a lze na něj hrát zcela osobitým způsobem. Můžeme jej slyšet především v lidové a taneční hudbě, uplatnění nachází jak v hudbě klasické, tak v tzv. world music.

Na akordeon mohou začít hrát děti již od nástupu do základní školy s ohledem na jejich tělesný vzrůst.

Vzdělávání je zaměřeno na zvládnutí techniky hry za pomocí hry písniček, populárních melodií a skladeb různých stylů a žánrů. V prvním stupni studia se žák učí hrát na akordeon 7 let, ve druhém stupni 4 roky.

Zapojení žáků do různých souborů je velkou výhodou a možností uplatnění budoucích absolventů tohoto oboru.

Akordeon je možné si pro počátky výuky v ZUŠ vypůjčit.

Hra na akordeon

Předmět vyučuje