Elektronické klávesové nástroje (ve zkratce EKN, nebo také keyboard) jsou novými hudebními nástroji, jejichž vývoj není zdaleka ukončen. Jsou totiž založeny na počítačových technologiích, které se stále rozvíjejí. Díky těmto technologiím se nástroje zlepšují v možnostech jejich ovládání. Žáka hrajícího na EKN může potěšit množství zvukových barev, které nástroje nabízejí (napodobení zvuku např. varhan, klarinetu, flétny apod.), nebo snadnost vytváření různých doprovodných stylů.

Na EKN mohou začít hrát děti již od předškolního věku.

Studium není zaměřeno jen na hru písniček a populárních melodií. Žáci se seznámí také s klasickou hudbou, naučí se i akordovým značkám a základům improvizace. V prvním stupni studia se všemu učí 7 let, ve druhém pak 4 roky.

Zapojení žáků do různých souborů je žádoucí a je velkou možností uplatnění budoucích absolventů tohoto oboru.

Výhodou těchto elektronických hudebních nástrojů je jejich cenová dostupnost.

 

 

 

Hra na klávesy

Předmět vyučuje