Taneční obor - třída lidových tanců a orientálních tanců p. uč. Ivany Fábryové:

2.10.2021 - Krásný Dvůr - Jablečný den - 
3.11.2021 - vystoupení v Domově pro seniory v Žatci, Pražská ul.
14.12. 2021 - Vánoční koncert ZUŠ - divadlo
26.1.2022 - školní kolo soutěžní přehlídky tanečních oborů ZUŠ
14.2.2022 - Masopust ZUŠ Žatec
28.4.2022 oslava Mezinárodního dne tance - letní kino
16.6.2022 - závěrečné představení všech žáků TO ZUŠ - divadlo

Mikulášský koncert

 • 06. 12. 2021 od 17:00 do 17:00 hodin

Klávesové oddělení - žáci p.uč. J. Jiráskové

 • sál zuš

5. Žákovský koncert

 • 07. 12. 2021 od 17:00 do 18:00 hodin
 • sál zuš

Koncert žáků ze třídy p.uč. J. Bednářové a I. Marešové

 • 08. 12. 2021 od 17:00 do 18:00 hodin
 • sál školy

Vystoupení v Domově pro seniory

 • 10. 12. 2021 od 15:00 do 16:00 hodin
vystoupí žáci sborového zpěvu a literárně dramatického oddělení
 • Dům pro seniory

Třídní přehrávky žáků ze třídy p.uč. P. Kšandové

 • 13. 12. 2021 od 16:00 do 17:00 hodin
 • sál zuš

Vánoční koncert žáků

 • 14. 12. 2021 od 17:00 do 19:00 hodin
 • sál ZUŠ

Adventní sborový koncert

 • 17. 12. 2021 od 18:00 do 19:00 hodin
 • Kapucín

6. Žákovský koncert

 • 18. 01. 2022 od 17:00 do 18:00 hodin
 • sál ZUŠ