Studijní obory

Svým žákům nabízíme vzdělávání ve čtyřech oborech. Ve všech oborech je naší snahou motivovat žáka a vzbudit jeho zájem o zvolený obor. 

Hudební obor

V hudebním oboru nabízíme v individuální výuce hru na klavír, klávesy, kytaru, elektrickou kytaru, housle, bicí, zobcovou a příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, trombon a výuku sólového zpěvu. V kolektivní výuce mohou děti navštěvovat již od 5 let sborový zpěv ve sborech Žížalky, a následně Klíčenku a Cameratu. 

Předměty hudebního oboru

Taneční obor

Taneční obor je pro žáky velmi zajímavý. Výuka je přizpůsobena novým zajímavým trendům. Setkat se zde mohou s moderním tancem a současným tancem, se základy latinsko-amerických tanců, s lidovými tanci a orientálním tancem, a také s tancem s hůlkou.

Oddělení tanečního oboru

Výtvarný obor

Výtvarný obor se stává oázou barev, kde se děti setkají s různými výtvarnými technikami, které jim pomohou ztvárnit jejich pocity, nálady a prožitky.

Předměty výtvarného oboru

Literárně dramatický obor

Literárně dramatický obor nabízí výuku ve studijním zaměření dramatická tvorba a herectví. Pestré a rozmanité činnosti tohoto oboru připravují do života žáky jako silnou osobnost, která se nebojí vyslovit svůj názor, je fundovaná v mluveném slově a není pro ni problém veřejné vystoupení.

Soubory literárně dramatického oboru

Schola Ludus

Děti předškolního věku se mohou v naší škole vzdělávat a to ve výuce Scholy Ludus, což je cyklická výuka všech čtyř oborů. Formou her se děti seznámí se základy práce jednotlivého oboru a mohou si lépe zvolit obor, který budou studovat jako školáci.

Výuka Scholy Ludus

Kurzy pro dospělé

V naší škole myslíme i na dospělé, a proto jim nabízíme možnost docházet do speciálních tanečních, výtvarných nebo literárně dramatických kurzů určených právě pro dospělé jedince.

Nabídka kurzů pro dospělé