Vyučované předměty

Oddělení lidového tance

Oddělení lidového tance

Oddělení zaměřené na výuku lidových a orientálních tanců a tance s hůlkou/mažoretky. Lidové umění vzniklo z nitra člověka jako důsledek ...

Chci vědět víc

Oddělení moderního tance

Oddělení moderního tance

Oddělení zaměřené na výuku taneční techniky moderního tance - vyučuje Bc. Klára Reblová. V této uspěchané době se snažíme děti naučit některé t ...

Chci vědět víc

Oddělení současného tance

Oddělení současného tance

Oddělení moderního tance Oddělení zaměřené na výuku současného tance - vyučuje Lenka Turková. Taneční obor umožňuje a pomáhá rozvíjet ...

Chci vědět víc

Orientální tanec

Orientální tanec

Orientální tanec vyučuje Ivana Fábryová. Pod jejím vedením pracuje soubor Šeherezády (dívky od 7 let výše). Při ZUŠ také probíhá výuka orientální t ...

Chci vědět víc

Tanec s hůlkou (mažoretky)

Tanec s hůlkou (mažoretky)

Žákyně tohoto studijního předmětu se kromě tance učí i práci s hůlkou ve spojení s tancem a pochodem. Vyučuje p. uč. Ivana Fábryová - soubor ...

Chci vědět víc

Taneční obor

"Chválím tanec, neboť on člověka osvobozuje od tíže věcí, spojuje osamělého se společenstvím. Chválím tanec, který všechno požaduje a všemu prospívá, zdraví, jasnému duchu i pohyblivé duši. Chválím tanec! Ó, člověče, nauč se tančit, jinak si andělé v nebí neví s tebou rady."

Citace ze Sv. Augustina, jednoho z nejvýznamnějších raně křesťanských filozofů a teologů

"Tanec je pro každého. Věřím, že tanec vychází z člověka a vždy se opět k lidem vrací..."

"Je to tak jiné, když tančíš na hudbu, kterou máš rád. Kdy se z hudby a tanečníka stane jedno. A to je zážitek, pro který žijeme."

Alvin Aile

"Když je ti smutno: tancuj! Tanec rozežene slzy. Když máš vztek: tancuj! Mysli jen na tanec a myšlenky na zlobu jsou pryč. Když je ti bezva: také tancuj, aby ti bylo ještě lépe!!!"

Tato tvrzení platí i pro dnešní dobu. Moderní výzkumy potvrzují, že tanec a učení se tančit podporuje nejen tělo, ale i mozek a je prokázáno, že děti, které se učí tančit, mají lepší výsledky ve škole.

Taneční specializace

Líbí se Ti klasická hudba? Máš možnost naučit se balet. Líbí se Ti lidová hudba a tradice našeho národa? Naučíš se lidový tanec. Máš rád moderní hudbu? Naučíš se tu různé taneční styly – moderní tanec, jazz, disko, street. Chceš se věnovat něčemu speciálnímu – můžeš se učit orientální tanec, step, společenský tanec. Líbí se Ti pohyb a krása mažoretkových týmů a roztleskávaček? Můžeš se učit tanci s hůlkou či pompony.

Výsledky, které přináší tanec

Než se tanečník naučí ovládat svoje tělo, trvá to dlouho… ale výsledek stojí za to. Tanec přináší radostné chvíle s příjemnou hudbou, hrdost sám sebe, že jsem něco dokázal, radost z úspěchů, z potlesku, nádherný pocit z možnosti rozdávat lidem krásné zážitky. Učí děti sebekontrole, kolektivnímu cítění a překonávání strachu a ostychu z veřejných vystoupení a soutěží, zvyšuje jejich zdravé sebevědomí.

Veřejná vystoupení

Naši žáci svoje naučené taneční dovednosti zúročují v tanečních souborech. Ty mají připravený bohatý repertoár, kterým mohou zpestřit i Vámi pořádané akce. Objednete si naše taneční soubory prostřednictvím e-mailové adresy či telefonu ZUŠ Žatec.

Na Vás a Vaše děti se těší učitelky tanečního oboru.

Ivana Fábryová, Bc. Klára Reblová a Lenka Turková

Odkazy týkající se tanečního oboru

Články TO Fotogalerie TO Akce TO

 

Učitelé tanečního oboru

základní studium zaměřené na lidový a orientální tanec / taneční techniky: Ivana Fábryová
základní studium zaměřené na současný tanec / taneční techniky: Lenka Turková a Bc. Klára Churanová
základní studium zaměřené na tanec s hůlkou: Ivana Fábryová a Lenka Turková
přípravné studium - Scholy Ludus: Bc. Klára Reblová

 

Oddělení lidového tance

Oddělení zaměřené na výuku lidových a orientálních tanců a tance s hůlkou/mažoretky vyučuje Ivana Fábryová.

Lidové umění vzniklo z nitra člověka jako důsledek jeho pocitů. Je otcem umění v jeho nejrůznějších podobách. Tanec jako nejpřirozenější projev člověka vznikl první. K němu se přidávaly zvuky, pokřiky a vznikla píseň. Rytmickým doprovodem tleskáním, údery dlaní, pískáním vznikla hudba.

Lidové umění v současnosti i přes záplavu různých hudebních a tanečních žánrů má své opodstatnění a stále zaujímá významné místo v kultuře každého národa.

Jedním z prostředků jak ho přiblížit co nejširším vrstvám společnosti je výuka v ZUŠ. Smyslem je zachovat lidové tradice, předávat je budoucím generacím a rovněž prohlubovat tak i vztah k vlastnímu národu, rodné řeči i rodné zemi. Vždyť - citace: "Ještě nikdo se nestal světovým, pokud nebyl zároveň hluboce národním."

Děvčata a chlapci se učí kroky, taneční cifry a tance z Čech, Moravy a Slovenska. Učí se vnímat hudbu, spojovat pohyb i se zpěvem lidových písní. Učí se i vyjádřit obsah lidových písní nejen tancem, ale i výrazem. Všechny soubory mají za sebou řadu vystoupení nejen v Žatci a jeho blízkém okolí, ale i v jiných regionech.

Že se lidový tanec pořadatelům a hlavně divákům líbí dokazuje velké množství požadavků na vystoupení při různých příležitostech.  

Ivana Fábryová 

Povídání o souborech

PENTLIČKA

Soubor nejmladších žákyň – tanečnic a tanečníků ve věku 7-10 let. Děti procházejí taneční průpravou, učí se základnímu držení těla, koordinaci pohybu, seznamují se se základy tanečního pohybu, učí se orientaci v prostoru, vnímat hudbu a správně reagovat na rytmus a jeho změny. Učí se jednodušší lidové a současné tance. Pentlička i přes nízký věk svých členů má za sebou řadu vystoupení na školních akcích, v domově pro seniory, na plese, velikonočních jarmarcích, Mezinárodním Dni tance, na poutích a dalších akcích v Krásném Dvoře, Rakovníku, Liběšicích, Tuchořicích, účast v soutěží TO ZUŠ apod. Pentlička má ve svém repertoáru celkem 6 tanců a v součsnosti pracuje na dalších dvou nových choreografiích, s kterými se zúčastní soutěžní přehlídky TO ZUŠ, která proběhne v jarníc měsících r. 2018.

SEDMIKVÍTEK

Skupina již zkušených a "ostřílených" tanečnic ve věkovém rozmezí 14-19 let, které se učí lidové tance z Čech, Moravy a Slovenska. Soubor má za sebou řadu vystoupení nejen na školních akcích, ale i pro širokou veřejnost v Žatci, jeho okolí i v jiných okresech. Reprezentuje TO ZUŠ v soutěžích a přehlídkách - např. v soutěžích tanečních oborů ZUŠ, kdy se mu daří probojovat se do krajského kol. Účastnil se i přehlídek dětských folklorních souborů Ústeckého a Karlovarského kraje v Karlových Varech. Ve školním roce 2008/2009 Sedmikvítek nacvičil společně s Regrúty taneční divadlo „Za stodolou“. Toto představení bylo pozváno jako host na krajskou přehlídku TO v Ústí nad Labem. Se stejnou choreografií se Sedmikvítek s Regrúty v roce 2009 zúčastnil Mezinárodního festivalu dětí a mládeže Kvetoucí Česko v Praze, kde získal 3. místo a titul Diplomant III. stupně. Na konci srpna 2010 byl Sedmikvítek v Polsku v družebním městě Krasnystawu, kam byl pozván místními představiteli města, aby tancoval na pivních slavnostech "Chmielaki 2010". Se souborem Regrúti získal Sedmikvítek v listopadu 2012 na taneční soutěži v Litoměřicích zlatý pohár za společnou choreografii „Cikáni jdou do nebe“. Ve školním roce 2013/2014 Sedmikvítek na taneční soutěže v Postoloprtech v disciplíně "ostatní tance" získal pohár za 3. místo za choreografii "Čí je to louka...". V březnu 2015 na taneční soutěži v Postoloprtech vytancoval mezi různými tanečními styly svými slovenskými Karičkami 1. místo a získal zlaté medaile. Děvčata v novém školním roce již nastudovala novou choreografii - Chmelový tanec, s kterým vystoupila 16.9.2017 na oslavách Mezinárodního dne památek. I ony budou připravovat nové choreografie na soutěžní přehlídku TO ZUŠ v r. 2018 a  některé repertoár na svoje absolutorium. Nadále budou udržovat stávající repertoár.

REGRÚTI

Soubor tvořený páry, chlapci a dívkami, který je zaměřen vyloženě na lidový tanec. Se svým repertoárem tanců z Čech, Moravy a Slovenska je velmi žádaný a tak často vystupuje při různých příležitostech, na plesech, výročích, oslavách, v domově pro seniory, na školních akcích pro ZŠ v Žatci, jeho okolí i v jiných okresech. Regrúti jsou pokračovatelé velmi úspěšného a celorepublikově uznávaného vojenského folklorního souboru Regrúti, který působil při vojenské posádce v Žatci od prosince 1985 do r. 1994, a následně pak do roku 2000 jako soubor TO ZUŠ, ovšem jen jako dívčí soubor - Regrútky. V roce 2002 začali do tanečního oddělení lidových tanců docházet i chlapci, takže nově vzniklý soubor dostal znovu název Regrúti.

Soubor se pravidelně účastní soutěžních přehlídek TO ZUŠ, několikrát si vybojoval postup do krajského kola. Regrúti se také zúčastňovali krajské přehlídky dětských folklorních souborů v Karlových Varech a Mezinárodního festivalu dětí a mládeže Kvetoucí Česko, kde získali 3. místo a titul Diplomant III. stupně. Na tyto přehlídky a soutěže už ale nejezdí. V K. Varech se upřednostňují soubory, které mají vlastní živou muziku. S festivalem Kvetoucí Českou nemá soubor příliš dobré zkušenosti co se týče podmínek a jednání. Ve školním roce 2011/2012 chlapci z Regrútů vytvořili se souborem Sedmikvítek taneční pásmo "Cikáni jdou do nebe", za které společně získali na taneční soutěži v Litoměřicích, 10.11.2012, 1. místo a zlatý pohár. Ve školním roce 2013/2014 chlapci nastudovali tanec Podšable, jenž je neodmyslitelnou součástí Masopustu, a tento tanec pak během masopustního průvodu, který ZUŠ Žatec zorganizovala a který hodlá každoročně pořádat, několikráte zatancovali. Nezůstalo však jen u Masopustu, Podšable se staly nedílnou součástí souborového repertoáru. Stalo se také již tradicí, že Regrúti vystupují na konci prázdnin nebo na začátku září na žatecké Dočesné. Nejinak tomu bylo i letos, 1.9.2017. Regrúti se zúčastnili dvou tanečních soutěží v různých tanečních stylech, a to v České Lípě, kde získali Čestné uznání starostky a v Postoloprtech, kde vytancovali stříbro. Zde za svůj Zbojnický tanec získali dokonce Cenu za nejlepší choreografii. Ve školním roce 2017/18 bude mít soubor několik  absolventů, takže je čeká příprava na absolventská představení. Souběžně budou připravovat repertoár na soutěžní přehlídku TO ZUŠ v r. 2018

 ŠEHEREZÁDY

V září 2008 byla zahájena výuka orientálních (břišních) tanců a 7 dívek začalo pronikat do tajů tohoto atraktivního a žádaného tance. Výuka orientálních tanců pro děti se ujala a děvčata začala vystupovat i na plesech a dalších akcích. V září 2009 se počet žákyň rozšířil natolik, že byly vytvořeny 2 třídy – pro starší a mladší děti. Za 9 let existence souboru děvčata absolvovala nejedno veřejné vystoupení a zúčastnila se i řady soutěží, např. v Kadani, v Lounech, Litoměřicích, odkud si odvezly zlaté a stříbrné medaile. Některé z žákyň se začaly věnovat i sólovému tanečnímu projevu, s nímž se také velmi úspěšně účastní soutěží. Např. Katka Tesařová má na svém kontě již několik zlatých a stříbrných medailí z několika ročníků soutěže Belly Dance v Lounech, ve Slaném, České Lípě, Kadani.      V r. 2017 postihla soubor velká nemocnost a úrazovost, takže jsme účast na soutěžích musely odvolat. V nastávajícím školním roce soubor bude udržovat starší choreografie nadále ve svém repertoáru a nastuduje novou choreografii. Doufáme, že nás už nemoci budou brát oklikou.

MINIŠEHEREZÁDY

Soubor orientálních tanců pro začínající malé tanečnice 5 – 9 leté. Děvčata, která MiniŠeherezády „zakládala“, povyrostla a přešla do starších Šeherezád. A do souboru nastoupila nová děvčátka ve věku 6-8 let. Ač věkem i postavou malé, jsou šikovné, takže v červnu 2017 na závěrečném koncertě TO mohly veřejnosti předvést co vše se naučily. V novém školním roce přišlo skupiny několik nových děvčat, které určitě budou pro MiniŠeherezády dobrou posilou. Všem děvčatům přeji radost z tance a ať se jim daří.

PRINCEZNY

Mažoretkový soubor pro malé začínající mažoretky ve věku zhruba od 5 do 8 let. Děti se učí základům tanečního pohybu, učí se vnímat hudbu, její rytmus a tempo. Učí se správně držet tělo, správně pochodovat, rozeznávat pravou a levou ruku a nohu, vpravo a vlevo, protože toto je pro mažoretky velmi důležité. A samozřejmě se učí práci s hůlkou, skloubit pohyb rukou a nohou s pohybem hůlkou za doprovodu hudby. Není to jednoduché, ale chce to vůli chtít, vydržet a výsledek se dostaví.

 

Oddělení moderního tance

Oddělení zaměřené na výuku současného tance a tance s hůlkou / mažoretky vyučuje Lenka Turková.

Taneční obor umožňuje a pomáhá rozvíjet taneční nadání dětí. Poskytuje každému žákovi podle míry jeho schopností a zájmu odborné vzdělání, které mu umožní uplatnit se jako tanečník v uměleckých souborech různého zaměření nebo v povolání, pro která je znalost tance a kultura pohybu důležitá. Pro talentované žáky je přípravou na studium konzervatoře. Nebo může být jen naplněním volného času pro děti, které tanec baví.

Vyučování je rozděleno do tříd podle věku a tanečního zaměření.V případě přání žáka může navštěvovat více tanečních oborů i souborů.

V oddělení moderního tance vyučujeme dle učebních osnov scénický tanec, klasickou taneční techniku, moderní tanec, jazzový tanec. Dále navíc vyučujeme disko tanec, hiphop, společenský tanec, step a v neposlední řadě tanec s hůlkou (twirling a mažoretky) 1. - 5. ročník I. stupně a 1. - 4. r. II. stupně je vyučován dle ŠVP.

Každým rokem připravujeme program s určitým námětem, na kterém se podílí všichni žáci TO moderního tance. I v tomto školním roce vám představí žáci tanečního oboru všech tři vyučujících na jednom koncertě který, budete moci navštívit a shlédnout dne 19.června 2018 v Městském divadle v Žatci od 17.00 hod.

Dále připravujeme již tradičně vystoupení na přehlídku tanečních souborů Elitery 2018 v Lounech. Mažoretkové soubory se jako každý rok plánují účastnit se mažoretkových a twirlingových soutěží.

Lenka Turková

Povídání o souborech

CVRČCI

Soubor dětí ve věku 5-9 let. Vyučuje se přípravná taneční výchova a taneční techniky, výuka probíhá dle ŠVP. Děti se učí se základům různých druhů tance, zejména moderního, výrazového, jazzového, disko a streetu. Během školního roku připravujeme vystoupení v těchto stylech. Základem všeho je ale výuka základů klasické taneční techniky. Připravujeme choreografie na vystoupení a taneční přehlídky. Ve školním roce 2014/15 získali Cvrčci několik úspěchů - 2. místo na soutěži Elitery Louny, na okresní přehlídce TO ZUŠ od poroty Ocenění za zpracování námětu a na přehlídce tanečních souborů v Markvarticích 3. místo s vystoupením "Barvy všechny". Ve školním roce 2016/17 vytancovali Cvrčci 2. místo na soutěži Elitery Louny a 3. místo na soutěži v Mladé Boleslavi schoreografií "Šla Nanynka".

SKŘÍTCI

V letošním roce se opět otevírá soubor s názvem SKŘÍTCI. Jsou to děti ve věku 5-9 roků. Vyučuje se přípravná taneční výchova a taneční techniky, výuka probíhá dle ŠVP. Děti se učí základům správného držení těla, vnímání rytmu, prostorovému cítění a vzájemné spolupráci. Technicky zlepšují rozsahy a ovládání svého těla. Vše probíhá formou hry.

COOL&CRAZY

jsou děti ve věku 10-16 let. Soubor je zaměřen na současný výrazový tanec, jazz, street, hiphop a disko. Výuka probíhá dle ŠVP, žáci se učí taneční techniky, i základy klasické taneční techniky. Zdokonalují se v daných technikách a učí se náročnější prvky. Připravujeme choreografie na vystoupení a zejména na taneční přehlídky a soutěže. Ve škol.roce 2015/16 získal soubor stříbrnou medaili na na soutěži Elitery Louny a zlatou medaili na soutěži O Postoloprtský střevíc. Ve škol. roce 2016/17 získal soubor 3. místo na taneční soutěži v Mladé Boleslavi.

AMAZONKY

je taneční soubor ve věku 10let a výše se zaměřením na současný tanec a klasickou taneční techniku. Pokračují ve zdokonalování základů klasického tance, jazzového a moderního tance v různých stylech jako např. Lemonovská nebo Grahamovská technika. Zaměřujeme se na kontrasty různých tanečních stylů a vyjádření hudby různými tanečními technikami včetně streetu a disko stylu. Ve škol. roce 2014/15  Amazonky na okresní přehlídce TO ZUŠ získaly Ocenění za volbu hudby a kompozici. Děvčata si připravují i sólové tance nebo dua a tria.

SNĚHURKY

je soubor dívenek ve věku 5-9 let. Výuka probíhá dle ŠVP a vyučují se taneční techniky se zaměřením na tanec s hůlkou (mažoretky). Dívky se učí práci s tělem doprovázenou prací s rekvizitou. K tomu připravujeme choreografie v pochodovém stylu, s kterými se účastníme mažoretkového šampionátu. Ve škol. roce 2015/16 malá skupina Sněhurek získala zlatou medaili na mistrovství ČR malých formaci na šampionátu mažoretek.

MATULENKY

MA-žoretky TU-rkové LENKY
jsou dívky ve věku 10 let a výše. Náplní jejich studia je současný tanec a základy klasické taneční techniky se zaměřením na mažoretky a twirling. (Twirling = tanec s hůlkou, přičemž se používají složitější a náročnější prvky hůlkou.) Připravujeme vystoupení na mažoretkové soutěže. Školní rok 2016/17 byl pro Matulenky v rámci soutěží velmi úspěšný Největším úspěchem byl titul II. vicemistr oblasti na Mažoretkovém šampionátu v Žatci, postup na Zemské finále do Strakonic a postup na Mistrovsví ČR do Poděbrad.

FLIP - Twirlingový tÝM

Soubor zaměřený na tanec s hůlkou s využitím klasické taneční techniky a moderního tance. Ve školním roce 2016/17 byl soubor úspěšný na národním twirlingovém poháru, kde získal 3. místo a na Twirlintovém poháru WBTF v Kladně 2. místo.

 

Oddělení moderního tance

Oddělení zaměřené na výuku taneční techniky moderního tance vyučuje Bc. Klára Reblová.

V této uspěchané době se snažíme děti naučit některé techniky tanečního umění. Výuka je zaměřená převážně na současný moderní tanec, který vyučujeme dle ŠVP. Nezapomínáme ovšem dětem přiblížit dnes tolik žádané taneční styly, např: Disco Dance, R'n'b, Street Dance aj.

Lásku k tanci se pokoušíme rozvíjet od útlého věku.

KOŤATA

Skupina dětí ve věku od 5 do 8 let, které se rády pohybují v rytmu hudby. Naše hodiny probíhají dle ŠVP a snažíme se v nich o získání základů moderního tance. Okrajově do výuky zařazujeme i další taneční styly, jako je R´n´b, Street Dance či Disco Dance.
   Naším heslem je: Tanec je píseň těla. (Marta Graham)

V průběhu školního roku nacvičujeme choreografie, které Vám rádi ukážeme na několika vystoupeních, snad i soutěžích. Vše děláme s radostí, což vystihuje naše motto: Pokud tanec není od srdce, jedná se o faleš.

COOL DANCE

Tato skupina je určena převážně pro děti od 8 do 12 let. Jedná se o partu milující tanec, kterým dávají okolí najevo svou radost z pohybu. V rámci všeobecného tanečního přehledu okusíme i další taneční techniky. Naše výuka moderního tance probíhá dle ŠVP.                        
Naše motto: Pokud tanec není od srdce, jedná se o faleš.

DANCERS

Seskupení Dancers vzniklo ve školním roce 20017/2018. V této skupině jsou vybraní tanečníci a tanečnice ze 4. a 5. ročníku, kteří zároveň působí i ve skupině Cool Dance. Výuka je navýšena o další hodinu týdně. Na této lekci se věnujeme společné tvorbě choreografií převážně na komerční hudbu. Dále více pracujeme na technice jednotlivých pohybů a na jejich dokonalosti.

Klára Reblová