Vyučované předměty

Oddělení lidového tance

Oddělení lidového tance

Oddělení zaměřené na výuku lidových a orientálních tanců. Lidové umění vzniklo z nitra člověka jako důsledek jeho pocitů. Je otcem umění ...

Chci vědět víc

Oddělení moderního tance

Oddělení moderního tance

Oddělení zaměřené na výuku taneční techniky současného tance a baletu. Vyučuje Viviana Šprláková-Puková, DiS.                            ...

Chci vědět víc

Oddělení současného tance

Oddělení současného tance

Oddělení moderního tance Oddělení zaměřené na výuku současného tance - vyučuje Lenka Turková. Taneční obor umožňuje a pomáhá rozvíjet ...

Chci vědět víc

Orientální tanec

Orientální tanec

Orientální tanec vyučuje Ivana Fábryová. Pod jejím vedením pracuje soubor Šeherezády (dívky od 7 let výše). Při ZUŠ také probíhá výuka orientální t ...

Chci vědět víc

Tanec s hůlkou (mažoretky)

Tanec s hůlkou (mažoretky)

   Žákyně tohoto studijního předmětu se kromě tance učí i práci s hůlkou ve spojení s tancem a pochodem. Od nového školního roku 2019/20  ...

Chci vědět víc

  Taneční obor

"Chválím tanec, neboť on člověka osvobozuje od tíže věcí, spojuje osamělého se společenstvím. Chválím tanec, který všechno požaduje a všemu prospívá, zdraví, jasnému duchu i pohyblivé duši. Chválím tanec! Ó, člověče, nauč se tančit, jinak si andělé v nebí neví s tebou rady."

Citace ze Sv. Augustina, jednoho z nejvýznamnějších raně křesťanských filozofů a teologů

"Tanec je pro každého. Věřím, že tanec vychází z člověka a vždy se opět k lidem vrací..."

"Je to tak jiné, když tančíš na hudbu, kterou máš rád. Kdy se z hudby a tanečníka stane jedno. A to je zážitek, pro který žijeme."

Alvin Aile

"Když je ti smutno: tancuj! Tanec rozežene slzy. Když máš vztek: tancuj! Mysli jen na tanec a myšlenky na zlobu jsou pryč. Když je ti bezva: také tancuj, aby ti bylo ještě lépe!!!"

Tato tvrzení platí i pro dnešní dobu. Moderní výzkumy potvrzují, že tanec a učení se tančit podporuje nejen tělo, ale i mozek a je prokázáno, že děti, které se učí tančit, mají lepší výsledky ve škole.

Taneční specializace

Líbí se Ti klasická hudba? Máš možnost naučit se balet. Líbí se Ti lidová hudba a tradice našeho národa? Naučíš se lidový tanec. Máš rád moderní hudbu? Naučíš se tu různé taneční styly – moderní tanec, jazz, disko, street. Chceš se věnovat něčemu speciálnímu – můžeš se učit orientální tanec. Líbí se Ti pohyb a krása mažoretkových týmů? Můžeš se učit tanci s hůlkou.

Výsledky, které přináší tanec

Než se tanečník naučí ovládat svoje tělo, trvá to dlouho… ale výsledek stojí za to. Tanec přináší radostné chvíle s příjemnou hudbou, hrdost sám sebe, že jsem něco dokázal, radost z úspěchů, z potlesku, nádherný pocit z možnosti rozdávat lidem krásné zážitky. Učí děti sebekontrole, kolektivnímu cítění a překonávání strachu a ostychu z veřejných vystoupení a soutěží, zvyšuje jejich zdravé sebevědomí.

Veřejná vystoupení

Naši žáci svoje naučené taneční dovednosti zúročují v tanečních souborech. Ty mají připravený bohatý repertoár, kterým mohou zpestřit i Vámi pořádané akce. Objednete si naše taneční soubory prostřednictvím e-mailové adresy či telefonu ZUŠ Žatec.

Na Vás a Vaše děti se těší učitelky tanečního oboru.

Ivana Fábryová, Viviana Šprláková-Puková, DiS. a Lenka Turková

Odkazy týkající se tanečního oboru

Články TO Fotogalerie TO Akce TO

 

Učitelé tanečního oboru

základní studium zaměřené na lidový a orientální tanec / taneční techniky: Ivana Fábryová
základní studium zaměřené na současný tanec a tanec s hůlkou (mažoretky):/ Lenka Turková                                                                                                taneční technikysoučasného tance a baletu: Viviana Šprláková-Puková, DiS.                                                                                                                    taneční techniky současného tance - Bc. Klára Churanová.DiS - t.č. na mateřské dovolené                                                                                        přípravné studium - Schola Ludus: Viviana Šprláková-Puková, DiS.

 

Oddělení lidového tance

Oddělení zaměřené na výuku lidových a orientálních tanců vyučuje Ivana Fábryová.

Lidové umění vzniklo z nitra člověka jako důsledek jeho pocitů. Je otcem umění v jeho nejrůznějších podobách. Tanec jako nejpřirozenější projev člověka vznikl první. K němu se přidávaly zvuky, pokřiky a vznikla píseň. Rytmickým doprovodem tleskáním, údery dlaní, pískáním vznikla hudba.

Lidové umění v současnosti i přes záplavu různých hudebních a tanečních žánrů má své opodstatnění a stále zaujímá významné místo v kultuře každého národa.

Jedním z prostředků jak ho přiblížit co nejširším vrstvám společnosti je výuka v ZUŠ. Smyslem je zachovat lidové tradice, předávat je budoucím generacím a rovněž prohlubovat tak i vztah k vlastnímu národu, rodné řeči i rodné zemi. Vždyť - citace: "Ještě nikdo se nestal světovým, pokud nebyl zároveň hluboce národním."

Děvčata a chlapci se učí kroky, taneční cifry a tance z Čech, Moravy a Slovenska. Učí se vnímat hudbu, spojovat pohyb i se zpěvem lidových písní. Učí se i vyjádřit obsah lidových písní nejen tancem, ale i výrazem. Všechny soubory mají za sebou řadu vystoupení nejen v Žatci a jeho blízkém okolí, ale i v jiných regionech.

Že se lidový tanec pořadatelům a hlavně divákům líbí dokazuje velké množství požadavků na vystoupení při různých příležitostech.  

Ivana Fábryová 

Povídání o souborech

PENTLIČKA

Soubor nejmladších žákyň – tanečnic a tanečníků ve věku 7-10 let. Děti procházejí taneční průpravou, učí se základnímu držení těla, koordinaci pohybu, seznamují se se základy tanečního pohybu, učí se orientaci v prostoru, vnímat hudbu a správně reagovat na rytmus a jeho změny. Učí se jednodušší lidové a současné tance. Pentlička i přes nízký věk svých členů má za sebou řadu vystoupení na školních akcích, v domově pro seniory, na plese, velikonočních jarmarcích, Mezinárodním Dni tance, na poutích a dalších akcích v Krásném Dvoře, Rakovníku, Liběšicích, Tuchořicích, účast v soutěží TO ZUŠ apod. Pentlička má ve svém repertoáru mškolik choreografiích, s kterými může kdykolivpotěšit diváky. V r. 2018 se zúčastnila soutěžní přehlídky TO ZUŠ, kdy postoupila až do krajského kola a umístila se ve stříbrném pásmu. Tanečník Honza Legutko obdržel Ocenění za mužský taneční projev. V roce 2019 soubor nastudoval další dvě nové choreografie a absolvoval řadu vystoupení pro veřejnost.

SEDMIKVÍTEK

Skupina již zkušených a "ostřílených" tanečnic ve věkovém rozmezí 14-19 let, které se učí lidové tance z Čech, Moravy a Slovenska. Soubor má za sebou řadu vystoupení nejen na školních akcích, ale i pro širokou veřejnost v Žatci, jeho okolí i v jiných okresech. Reprezentuje TO ZUŠ v soutěžích a přehlídkách - např. v soutěžích tanečních oborů ZUŠ, kdy se mu daří probojovat se do krajského kol. Účastnil se i přehlídek dětských folklorních souborů Ústeckého a Karlovarského kraje v Karlových Varech. Ve školním roce 2008/2009 Sedmikvítek nacvičil společně s Regrúty taneční divadlo „Za stodolou“. Toto představení bylo pozváno jako host na krajskou přehlídku TO v Ústí nad Labem. Se stejnou choreografií se Sedmikvítek s Regrúty v roce 2009 zúčastnil Mezinárodního festivalu dětí a mládeže Kvetoucí Česko v Praze, kde získal 3. místo a titul Diplomant III. stupně. Na konci srpna 2010 byl Sedmikvítek v Polsku v družebním městě Krasnystawu, kam byl pozván místními představiteli města, aby tancoval na pivních slavnostech "Chmielaki 2010". Se souborem Regrúti získal Sedmikvítek v listopadu 2012 na taneční soutěži v Litoměřicích zlatý pohár za společnou choreografii „Cikáni jdou do nebe“. Ve školním roce 2013/2014 Sedmikvítek na taneční soutěže v Postoloprtech v disciplíně "ostatní tance" získal pohár za 3. místo za choreografii "Čí je to louka...". V březnu 2015 na taneční soutěži v Postoloprtech vytancoval mezi různými tanečními styly svými slovenskými Karičkami 1. místo a získal zlaté medaile. Děvčata během prvních záříových dní 2017 nastudovala novou choreografii - Chmelový tanec, s kterým vystoupila 16.9. na oslavách Mezinárodního dne kulturního dědictví. V r. 2018 se konala soutěžní přehlídkaTO ZUŠ. Sedmikvítek se dostal až do krajského kola, kde získal Čestné uznání. V červnu 2019 ukončily svá studia tance tři nejstarší žákyně. V jejich šlépějích budou mladší pokračovat společně se souborem Pentlička. Nadále budou udržovat stávající repertoár a nastudovávat nové tance.

REGRÚTI - k 30.6.2019 ukončili svoji činnost, a to kvůli maturitám, studiu na vysoké škole a ukončení studia TO.

Soubor tvořený páry, chlapci a dívkami, který byl zaměřen vyloženě na lidový tanec. Se svým repertoárem tanců z Čech, Moravy a Slovenska byl velmi žádaný a tak často vystupoval při různých příležitostech, na plesech, výročích, oslavách, v domově pro seniory, na školních akcích pro ZŠ v Žatci, jeho okolí i v jiných okresech. Regrúti jsou pokračovatelé velmi úspěšného a celorepublikově uznávaného vojenského folklorního souboru Regrúti, který působil při vojenské posádce v Žatci od prosince 1985 do r. 1994, a následně pak do roku 2000 jako soubor TO ZUŠ, ovšem jen jako dívčí soubor - Regrútky. V roce 2002 začali do tanečního oddělení lidových tanců docházet i chlapci, takže nově vzniklý soubor dostal znovu název Regrúti.

Soubor se pravidelně účastnil soutěžních přehlídek TO ZUŠ, několikrát si vybojoval postup do krajského kola. Regrúti se také zúčastňovali krajské přehlídky dětských folklorních souborů v Karlových Varech a Mezinárodního festivalu dětí a mládeže Kvetoucí Česko, kde získali 3. místo a titul Diplomant III. stupně. Na tyto přehlídky a soutěže už ale nejezdí. Ve školním roce 2011/2012 chlapci z Regrútů vytvořili se souborem Sedmikvítek taneční pásmo "Cikáni jdou do nebe", za které společně získali na taneční soutěži v Litoměřicích, 10.11.2012, 1. místo a zlatý pohár. Ve školním roce 2013/2014 chlapci nastudovali tanec Podšable, jenž byl neodmyslitelnou součástí Masopustu, a tento tanec pak během masopustního průvodu, který ZUŠ Žatec zorganizovala a který nadále každoročně pořádá, několikráte zatancovali. Podšable se staly nedílnou součástí souborového repertoáru. Stalo se také již tradicí, že Regrúti vystupovali na žatecké Dočesné. Regrúti se účastnili i soutěží v různých tanečních stylech, vytancovali stříbro i zlato a za svůj Zbojnický tanec získali dokonce Cenu za nejlepší choreografii. 

 ŠEHEREZÁDY

V září 2008 byla zahájena výuka orientálních (břišních) tanců a 7 dívek začalo pronikat do tajů tohoto atraktivního a žádaného tance. Výuka orientálních tanců pro děti se ujala a děvčata začala vystupovat i na plesech a dalších akcích. V září 2009 se počet žákyň rozšířil natolik, že byly vytvořeny 2 třídy – pro starší a mladší děti. Za 9 let existence souboru děvčata absolvovala nejedno veřejné vystoupení a zúčastnila se i řady soutěží, např. v Kadani, v Lounech, Litoměřicích, odkud si odvezly zlaté a stříbrné medaile. Některé z žákyň se začaly věnovat i sólovému tanečnímu projevu, s nímž se také velmi úspěšně účastní soutěží. Např. Katka Tesařová má na svém kontě již několik zlatých a stříbrných medailí z několika ročníků soutěže Belly Dance v Lounech, ve Slaném, České Lípě, Kadani. Ve škol. roce 2018/19 Katka vytančila 1. místo a zlatou medaili na soutěži ve Slaném, stala se tváří dalšího ročíku soutěže (2020) a porotkyní v následujícím roce. Šeherezády se zúčastnily několika soutěží se skupinovou choreografií, za kterou si přivezly si zlatou, stříbrnou a bronzovou medaili. Absolvovaly také řadu vystoupení pro veřejnost.

 

Oddělení moderního tance

Oddělení zaměřené na výuku současného tance a tance s hůlkou / mažoretky vyučuje Lenka Turková.

Taneční obor umožňuje a pomáhá rozvíjet taneční nadání dětí. Poskytuje každému žákovi podle míry jeho schopností a zájmu odborné vzdělání, které mu umožní uplatnit se jako tanečník v uměleckých souborech různého zaměření nebo v povolání, pro která je znalost tance a kultura pohybu důležitá. Pro talentované žáky je přípravou na studium konzervatoře. Nebo může být jen naplněním volného času pro děti, které tanec baví.

Vyučování je rozděleno do tříd podle věku a tanečního zaměření.V případě přání žáka může navštěvovat více tanečních oborů i souborů.

V oddělení moderního tance vyučujeme dle učebních osnov scénický tanec, klasickou taneční techniku, moderní tanec, jazzový tanec. Dále navíc vyučujeme disko tanec, hiphop, společenský tanec, step a v neposlední řadě tanec s hůlkou (twirling a mažoretky) 1. - 5. ročník I. stupně a 1. - 4. r. II. stupně je vyučován dle ŠVP.

Každým rokem připravujeme program s určitým námětem, na kterém se podílí všichni žáci TO moderního tance. I v tomto školním roce vám představí žáci tanečního oboru všech tři vyučujících na jednom koncertě který, budete moci navštívit a shlédnout dne 19.června 2018 v Městském divadle v Žatci od 17.00 hod.

Dále připravujeme již tradičně vystoupení na přehlídku tanečních souborů Elitery 2018 v Lounech. Mažoretkové soubory se jako každý rok plánují účastnit se mažoretkových a twirlingových soutěží.

Lenka Turková

Povídání o souborech

DRACI - dříve Cvrčci

Soubor dětí ve věku 5-9 let. Vyučuje se přípravná taneční výchova a taneční techniky, výuka probíhá dle ŠVP. Děti se učí se základům různých druhů tance, zejména moderního, výrazového, jazzového, disko a streetu. Během školního roku připravujeme vystoupení v těchto stylech. Základem všeho je ale výuka základů klasické taneční techniky. Připravujeme choreografie na vystoupení a taneční přehlídky. Ve školním roce 2014/15 získali Cvrčci několik úspěchů - 2. místo na soutěži Elitery Louny, na okresní přehlídce TO ZUŠ od poroty Ocenění za zpracování námětu a na přehlídce tanečních souborů v Markvarticích 3. místo s vystoupením "Barvy všechny". Ve školním roce 2016/17 vytancovali Cvrčci 2. místo na soutěži Elitery Louny a 3. místo na soutěži v Mladé Boleslavi schoreografií "Šla Nanynka".

SKŘÍTCI

V letošním roce se opět otevírá soubor s názvem SKŘÍTCI. Jsou to děti ve věku 5-9 roků. Vyučuje se přípravná taneční výchova a taneční techniky, výuka probíhá dle ŠVP. Děti se učí základům správného držení těla, vnímání rytmu, prostorovému cítění a vzájemné spolupráci. Technicky zlepšují rozsahy a ovládání svého těla. Vše probíhá formou hry.

AMAZONKY

je taneční soubor ve věku 12-13let a výše se zaměřením na současný tanec a klasickou taneční techniku. Pokračují ve zdokonalování základů klasického tance, jazzového a moderního tance v různých stylech jako např. Lemonovská nebo Grahamovská technika. Zaměřujeme se na kontrasty různých tanečních stylů a vyjádření hudby různými tanečními technikami včetně streetu a disko stylu. Ve škol. roce 2014/15  Amazonky na okresní přehlídce TO ZUŠ získaly Ocenění za volbu hudby a kompozici. Děvčata si připravují i sólové tance nebo dua a tria.

SNĚHURKY

Mažoretkový soubor pro malé začínající mažoretky ve věku zhruba od 5 do 9 let. Děti se učí základům tanečního pohybu, učí se vnímat hudbu, její rytmus a tempo. Dívky se učí práci s tělem doprovázenou prací s rekvizitou, tj. správně držet tělo, správně pochodovat, rozeznávat pravou a levou ruku a nohu, vpravo a vlevo, protože toto je pro mažoretky velmi důležité. A samozřejmě se učí práci s hůlkou, skloubit pohyb rukou a nohou s pohybem hůlkou za doprovodu hudby. Není to jednoduché, ale chce to vůli chtít, vydržet a výsledek se dostaví. Výuka probíhá dle ŠVP. Připravujeme choreografie v pochodovém stylu, s kterými se účastníme mažoretkového šampionátu. 

MATULENKY

MA-žoretky TU-rkové LENKY
jsou dívky ve věku 10 let a výše. Náplní jejich studia je současný tanec a základy klasické taneční techniky se zaměřením na mažoretky a twirling. (Twirling = tanec s hůlkou, přičemž se používají složitější a náročnější prvky hůlkou.) Připravujeme vystoupení na mažoretkové soutěže. Školní rok 2016/17 byl pro Matulenky v rámci soutěží velmi úspěšný Největším úspěchem byl titul II. vicemistr oblasti na Mažoretkovém šampionátu v Žatci, postup na Zemské finále do Strakonic a postup na Mistrovsví ČR do Poděbrad.

 

Oddělení moderního tance

Oddělení zaměřené na výuku taneční techniky moderního tance vyučuje od září 2019 p. uč. Viviana Šprláková-Puková, DiS,                                      p. uč. Bc. Klára Reblová, DiS. je na mateřské dovolené.

V této uspěchané době se snažíme děti naučit některé techniky tanečního umění. Výuka je zaměřená převážně na současný moderní tanec, který vyučujeme dle ŠVP. Nezapomínáme ovšem dětem přiblížit dnes tolik žádané taneční styly, např: Disco Dance, R'n'b, Street Dance aj.

Lásku k tanci se pokoušíme rozvíjet od útlého věku.

LVÍČATA
jsou přípravný ročník, který se učí základům moderního tance především hrou. Zaměřujeme se na rozsahy, rytmus a orientaci v prostoru. Jedná se o děti mezi 5. a 7. rokem. Skupina vznikla v září 2020.

KOŤATA                                                                                                                                                                                                                            Skupina dětí ve věku od 6 do 9 let, které se rády pohybují v rytmu hudby. Naše hodiny probíhají dle ŠVP a snažíme se v nich o získání základů moderního tance. Okrajově do výuky zařazujeme i další taneční styly, jako je R´n´b, Street Dance či Disco Dance.

   Naším heslem je: Tanec je píseň těla. (Marta Graham)

V průběhu školního roku nacvičujeme choreografie, které Vám rádi ukážeme na několika vystoupeních, snad i soutěžích. Vše děláme s radostí, což vystihuje naše motto: Pokud tanec není od srdce, jedná se o faleš.

COOL DANCE                                                                                                                                                                                                                  Tato skupina je určena převážně pro děti od 9 do 13 let. Jedná se o partu milující tanec, kterým dávají okolí najevo svou radost z pohybu. V rámci všeobecného tanečního přehledu okusíme i další taneční techniky. Naše výuka moderního tance probíhá dle ŠVP.                        

Naše motto: Pokud tanec není od srdce, jedná se o faleš. 

 

Viviana Šprláková-Puková, DiS