Vyučované předměty

Oddělení baletu

Oddělení baletu

Oddělení zaměřené na výuku klasické taneční techniky  Vyučuje Viviana Šprláková-Puková, DiS.    Toto oddělení je otevřeno teprve druhým ...

Chci vědět víc

Oddělení lidového tance

Oddělení lidového tance

Oddělení zaměřené na výuku lidových a orientálních tanců. Lidové umění vzniklo z nitra člověka jako důsledek jeho pocitů. Je otcem umění ...

Chci vědět víc

Oddělení současného a moderního tance

Oddělení současného a moderního tance

Oddělení moderního tance Oddělení zaměřené na výuku současného tance a moderního tance. Vyučují : Vivien Šprláková-Puková, Dis., Lenka ...

Chci vědět víc

Tanec s hůlkou (mažoretky)

Tanec s hůlkou (mažoretky)

 MATULENKY        MA-žoretky TU-rkové LENKY jsou dívky ve věku 13 let a výše. Náplní jejich studia je současný tanec a základy klasické ...

Chci vědět víc

  Taneční obor

"Chválím tanec, neboť on člověka osvobozuje od tíže věcí, spojuje osamělého se společenstvím. Chválím tanec, který všechno požaduje a všemu prospívá, zdraví, jasnému duchu i pohyblivé duši. Chválím tanec! Ó, člověče, nauč se tančit, jinak si andělé v nebí neví s tebou rady."

Citace ze Sv. Augustina, jednoho z nejvýznamnějších raně křesťanských filozofů a teologů

"Tanec je pro každého. Věřím, že tanec vychází z člověka a vždy se opět k lidem vrací..."

"Je to tak jiné, když tančíš na hudbu, kterou máš rád. Kdy se z hudby a tanečníka stane jedno. A to je zážitek, pro který žijeme."

Alvin Aile

"Když je ti smutno: tancuj! Tanec rozežene slzy. Když máš vztek: tancuj! Mysli jen na tanec a myšlenky na zlobu jsou pryč. Když je ti bezva: také tancuj, aby ti bylo ještě lépe!!!"

Ivana Fábryová