Vyučované předměty

Oddělení lidového tance

Oddělení lidového tance

Oddělení zaměřené na výuku lidových a orientálních tanců a tance s hůlkou/mažoretky. Lidové umění vzniklo z nitra člověka jako důsledek ...

Chci vědět víc

Oddělení moderního tance

Oddělení moderního tance

Oddělení zaměřené na výuku taneční techniky moderního tance. V této uspěchané době se snažíme děti naučit některé techniky tanečního umění. V ...

Chci vědět víc

Oddělení současného tance a mažoretek

Oddělení současného tance a mažoretek

Oddělení moderního tance Oddělení zaměřené na výuku současného tance a tance s hůlkou / mažoretky vyučuje Lenka Turková. Taneční obor ...

Chci vědět víc

Orientální tanec

Orientální tanec

Orientální tanec vyučuje Ivana Fábryová. Pod jejím vedením pracují soubory MiniŠeherezády (děvčata od 6 let věku) a Šeherezády (dívky od ...

Chci vědět víc

Tanec s hůlkou (mažoretky)

Tanec s hůlkou (mažoretky)

Žáci a žákyně tohoto studijního předmětu se kromě tance učí i práci s hůlkou ve spojení s tancem a pochodem. Svoje dovednosti uplatňují ...

Chci vědět víc

Taneční obor

"Chválím tanec, neboť on člověka osvobozuje od tíže věcí, spojuje osamělého se společenstvím. Chválím tanec, který všechno požaduje a všemu prospívá, zdraví, jasnému duchu i pohyblivé duši. Chválím tanec! Ó, člověče, nauč se tančit, jinak si andělé v nebí neví s tebou rady."

Citace ze Sv. Augustina, jednoho z nejvýznamnějších raně křesťanských filozofů a teologů

"Tanec je pro každého. Věřím, že tanec vychází z člověka a vždy se opět k lidem vrací..."

"Je to tak jiné, když tančíš na hudbu, kterou máš rád. Kdy se z hudby a tanečníka stane jedno. A to je zážitek, pro který žijeme."

Alvin Aile

"Když je ti smutno: tancuj! Tanec rozežene slzy. Když máš vztek: tancuj! Mysli jen na tanec a myšlenky na zlobu jsou pryč. Když je ti bezva: také tancuj, aby ti bylo ještě lépe!!!"

Tato tvrzení platí i pro dnešní dobu. Moderní výzkumy potvrzují, že tanec a učení se tančit podporuje nejen tělo, ale i mozek a je prokázáno, že děti, které se učí tančit, mají lepší výsledky ve škole.

Taneční specializace

Líbí se Ti klasická hudba? Máš možnost naučit se balet. Líbí se Ti lidová hudba a tradice našeho národa? Naučíš se lidový tanec. Máš rád moderní hudbu? Naučíš se tu různé taneční styly – moderní tanec, jazz, disko, street. Chceš se věnovat něčemu speciálnímu – můžeš se učit orientální tanec, step, společenský tanec. Líbí se Ti pohyb a krása mažoretkových týmů a roztleskávaček? Můžeš se učit tanci s hůlkou či pompony.

Výsledky, které přináší tanec

Než se tanečník naučí ovládat svoje tělo, trvá to dlouho… ale výsledek stojí za to. Tanec přináší radostné chvíle s příjemnou hudbou, hrdost sám sebe, že jsem něco dokázal, radost z úspěchů, z potlesku, nádherný pocit z možnosti rozdávat lidem krásné zážitky. Učí děti sebekontrole, kolektivnímu cítění a překonávání strachu a ostychu z veřejných vystoupení a soutěží, zvyšuje jejich zdravé sebevědomí.

Veřejná vystoupení

Naši žáci svoje naučené taneční dovednosti zúročují v tanečních souborech. Ty mají připravený bohatý repertoár, kterým mohou zpestřit i Vámi pořádané akce. Objednete si naše taneční soubory prostřednictvím e-mailové adresy či telefonu ZUŠ Žatec.

Na Vás a Vaše děti se těší učitelky tanečního oboru.

Ivana Fábryová, Bc. Klára Reblová a Lenka Turková

Odkazy týkající se tanečního oboru

Články TO Fotogalerie TO Akce TO

 

Učitelé tanečního oboru

základní studium zaměřené na lidový a orientální tanec / taneční techniky: Ivana Fábryová
základní studium zaměřené na současný tanec / taneční techniky: Lenka Turková a Bc. Klára Churanová
základní studium zaměřené na mažoretky / taneční techniky - tanec s hůlkou: Ivana Fábryová a Lenka Turková
přípravné studium - Scholy Ludus: Bc. Klára Reblová

 

Oddělení lidového tance

Oddělení zaměřené na výuku lidových a orientálních tanců a tance s hůlkou/mažoretky vyučuje Ivana Fábryová.

Lidové umění vzniklo z nitra člověka jako důsledek jeho pocitů. Je otcem umění v jeho nejrůznějších podobách. Tanec jako nejpřirozenější projev člověka vznikl první. K němu se přidávaly zvuky, pokřiky a vznikla píseň. Rytmickým doprovodem tleskáním, údery dlaní, pískáním vznikla hudba.

Lidové umění v současnosti i přes záplavu různých hudebních a tanečních žánrů má své opodstatnění a stále zaujímá významné místo v kultuře každého národa.

Jedním z prostředků jak ho přiblížit co nejširším vrstvám společnosti je výuka v ZUŠ. Smyslem je zachovat lidové tradice, předávat je budoucím generacím a rovněž prohlubovat tak i vztah k vlastnímu národu, rodné řeči i rodné zemi. Vždyť - citace: "Ještě nikdo se nestal světovým, pokud nebyl zároveň hluboce národním."

Děvčata a chlapci se učí kroky, taneční cifry a tance z Čech, Moravy a Slovenska. Učí se vnímat hudbu, spojovat pohyb i se zpěvem lidových písní. Učí se i vyjádřit obsah lidových písní nejen tancem, ale i výrazem. Všechny soubory mají za sebou řadu vystoupení nejen v Žatci a jeho blízkém okolí, ale i v jiných regionech.

Že se lidový tanec pořadatelům a hlavně divákům líbí dokazuje velké množství požadavků na vystoupení při různých příležitostech.  

Ivana Fábryová

 

Povídání o souborech

PENTLIČKA

Soubor nejmladších žákyň – tanečnic a tanečníků ve věku 7-10 let. Děti procházejí taneční průpravou, učí se základnímu držení těla, koordinaci pohybu, seznamují se se základy tanečního pohybu, učí se orientaci v prostoru, vnímat hudbu a správně reagovat na rytmus a jeho změny. Učí se jednodušší lidové a současné tance. Pentlička i přes nízký věk svých členů má za sebou řadu vystoupení na školních akcích, v domově pro seniory, na plese, velikonočních jarmarcích, Mezinárodním Dni tance, na poutích a dalších akcích v Krásném Dvoře, Rakovníku, Liběšicích, Tuchořicích, účast v soutěží TO ZUŠ apod. Ve školním roce 2015/2016 Pentlička nastudovala další nové tance, tentokráte s řemeslnickým tématem - např. Ševcovský, Manšestr, Trnky. V novém školním roce chceme nacvičit pásmo s jarní tématikou, kterými bychom chtěli přispět také k velikonočním oslavám.

TANEČNICE - protože část dívek tohoto souboru ukončila studium v ZUŠ, byla ostatní děvčata převedena do souboru SEDMIKVÍTEK.

SEDMIKVÍTEK

Skupina již zkušených a "ostřílených" tanečnic ve věkovém rozmezí 14-18 let, které se učí lidové tance z Čech, Moravy a Slovenska. Soubor má za sebou řadu vystoupení nejen na školních akcích, ale i pro širokou veřejnost v Žatci, jeho okolí i v jiných okresech. Reprezentuje TO ZUŠ v soutěžích a přehlídkách - např. v soutěžích tanečních oborů ZUŠ, kdy se mu daří probojovat se do krajského kola V roce 2012 získal Diplom a ocenění za taneční projev. Účastnil se i přehlídek dětských folklorních souborů Ústeckého a Karlovarského kraje v Karlových Varech, kde získal diplom za scénické a taneční ztvárnění a obsadil pomyslné 4. místo (na tanečních soutěžích a přehlídkách se pořadí neurčuje, ale vybírají se postupující soubory). Tyto přehlídky jsou určeny pro děti do 15 let a vzhledem k tomu, že Sedmikvítek je průměrově nad 15 let, na tyto přehlídky už jezdit nemůže.

Ve školním roce 2008/2009 Sedmikvítek nacvičil společně s Regrúty taneční divadlo „Za stodolou“. Toto představení bylo pozváno jako host na krajskou přehlídku TO v Ústí nad Labem. Se stejnou choreografií se Sedmikvítek s Regrúty v roce 2009 zúčastnil Mezinárodního festivalu dětí a mládeže Kvetoucí Česko v Praze, kde získal 3. místo a titul Diplomant III. stupně. Na konci srpna 2010 byl Sedmikvítek v Polsku v družebním městě Krasnystawu, kam byl pozván místními představiteli města, aby tancoval na pivních slavnostech "Chmielaki 2010". Se souborem Regrúti získal Sedmikvítek v listopadu 2012 na taneční soutěži v Litoměřicích zlatý pohár za společnou choreografii „Cikáni jdou do nebe“. Ve školním roce 2013/2014 se Sedmikvítek zúčastnil taneční soutěže v Postoloprtech, kde v disciplíně "ostatní tance" získal pohár za 3. místo za choreografii "Čí je to louka...". K tomuto úspěchu je nutno sdělit, že s děvčaty tančil i Regrút Vašek Láda. Ve školním roce 2014/2015 probíhala soutěžní přehlídka tanečních oborů ZUŠ, kdy Sedmikvítek postoupil až do krajského kola. Bohužel, zde nějak lidový tanec porota nebrala v potaz, a tak se další postup, ač dle názoru učitelek z jiných ZUŠ si postup do celostátního finále zasloužil, nekonal. Sedmikvítek si však v březnu 2015 na taneční soutěži v Postoloprtech vytancoval mezi různými tanečními styly svými slovenskými Karičkami 1. místo a získal zlaté medaile. Ve školním roce 2015/2016 Sedmikvítek nastudoval několik nových choreografií z Čech, Moravy a Slovenska, které kromě veřejných vystoupení byly předvědeny i na absolvenstkém představení L. Štěpničkové - I. stupeň TO a J. Barborkové s K.  Malou, obě II. stupeň TO. A  protože obě zároveň odmaturovaly a nastupují na VŠ studia, svoje tancování v ZUŠ absolutoriem ukončily. V novém školním roce 2016/17 má soubor další absolventky - M. Horníkovou, K. Hanzlíkovou (bývalá členka Tanečnic) a K. Mullerovou, všechny absolvují I. stupeň. Takže i ony se budou připravovat na svoje absolutorium, udržovat stávající repertoár a nastudovávat nové tance.

REGRÚTI

Soubor tvořený páry, chlapci a dívkami, který je zaměřen vyloženě na lidový tanec. Se svým repertoárem tanců z Čech, Moravy a Slovenska je velmi žádaný a tak často vystupuje při různých příležitostech, na plesech, výročích, oslavách, v domově pro seniory, na školních akcích pro ZŠ v Žatci, jeho okolí i v jiných okresech. Malí Regrúti jsou pokračovatelé velmi úspěšného a celorepublikově uznávaného vojenského folklorního souboru Regrúti, který působil při vojenské posádce v Žatci od prosince 1985 do r. 1994, a následně pak do roku 2000 jako soubor TO ZUŠ, ovšem jen jako dívčí soubor - Regrútky. V roce 2002 začali do tanečního oddělení lidových tanců docházet i chlapci, takže nově vzniklý soubor dostal znovu název Regrúti.

Soubor se pravidelně účastní soutěžních přehlídek TO ZUŠ, několikrát si vybojoval postup do krajského kola. Regrúti se také zúčastňovali krajské přehlídky dětských folklorních souborů v Karlových Varech a Mezinárodního festivalu dětí a mládeže Kvetoucí Česko, kde získali 3. místo a titul Diplomant III. stupně. Na tyto přehlídky a soutěže už ale nejezdí. V K. Varech se upřednostňují soubory, které mají vlastní živou muziku. S festivalem Kvetoucí Českou nemá soubor příliš dobré zkušenosti co se týče podmínek a jednání. Ve školním roce 2011/2012 chlapci z Regrútů vytvořili se souborem Sedmikvítek taneční pásmo "Cikáni jdou do nebe", za které společně získali na taneční soutěži v Litoměřicích, 10.11.2012, 1. místo a zlatý pohár. Ve školním roce 2013/2014 chlapci nastudovali tanec Podšable, jenž je neodmyslitelnou součástí Masopustu, a tento tanec pak během masopustního průvodu, který ZUŠ Žatec zorganizovala a který hodlá každoročně pořádat, několikráte zatancovali. Nezůstalo však jen u Masopustu, Podšable se staly nedílnou součástí souborového repertoáru. Stalo se také již tradicí, že Regrúti vystupují na konci prázdnin nebo na začátku září na žatecké Dočesné. Nejinak tomu bylo i letos, 4.9.2015. Ve školním roce 2014/2015 probíhala soutěžní přehlídka tanečních oborů ZUŠ, kdy Regrúti postoupili s dvěma tanci až do krajského kola. Bohužel, stejně jako v případě Sedmikvítku, i u Regrútů porota lidový tanec zřejmě nevzala v potaz a postup do celostátního kola, ač jeden z tanců byl vyloženě chlapecký, se nekonal. Ale i Regrúti se zúčastnili dvou tanečních soutěží v různých tanečních stylech, a to v České Lípě, kde získali Čestné uznání starostky a v Postoloprtech, kde vytancovali stříbro ("poraženi" byli Sedmikvítkem :-). Zde za svůj Zbojnický tanec získali dokonce Cenu za nejlepší choreografii. Ve školním roce 2015/2016 nacvičili 2 nové párové a choreografii s názvem Pastevecké hry, která je z větší části chlapecká. Ve školním roce 2016/17 bude II. stupeň TO absolvovat V. Láda a I. stupeň K. Mullerová, A. Řebíčková a Vít Šlehober. Takže celý soubor čeká nástudování nových choreografií a příprava na absolventská představení.

 

ŠEHEREZÁDY

V září 2008 byla zahájena výuka orientálních (břišních) tanců a 7 dívek začalo pronikat do tajů tohoto atraktivního a žádaného tance. Výuka orientálních tanců pro děti se ujala a děvčata začala vystupovat i na plesech a dalších akcích. V září 2009 se počet žákyň rozšířil natolik, že byly vytvořeny 2 třídy – pro starší a mladší děti. Za 6 let existence souboru děvčata absolvovala nejedno veřejné vystoupení a zúčastnila se i řady soutěží, např. v Kadani, v Lounech, Litoměřicích, odkud si odvezly zlaté a stříbrné medaile. Některé z žákyň se začaly věnovat i sólovému tanečnímu projevu, s nímž se také velmi úspěšně účastní soutěží. Např. Katka Tesařová má na svém kontě již dvě stříbrné medaile ze dvou ročníků soutěže Belly Dance v Lounech, Karolína Petriková zlato ze soutěže v Kadani a celý soubor stříbrnou a zlatou medaili ze soutěže Elitery 2013 a 2014. Ve školním roce 2014/2015 se Šeherezády zúčastnily několika soutěží, a i ty byly úspěšné a dívky si přivezly v listopadu 2014 zlato ze soutěže ve Skalici u České Lípy, bronz ze soutěže Elitery v Lounech v březnu 2015 a v květnu 2015 bronz ze soutěže Bellytery. Sólistka Katka Tesařová k těmto úspěchům přidala stříbro. Ve škol.roce 2015/16 si Šeherezády opět vedly velmi dobře a z několika tanečních soutěží si přivezly zlaté medaile (Elitery Louny, Dance Manie Ústí n. L.) S novou choreografií, kdy tancovaly část tance se závoji, na Bellytery Louny 2016 vytancovaly 2. místo a stříbrnou medaili. Stříbrnou medaili vytancovala i za své folk sólo K. Tesařová. V nastávajícím školním roce soubor bude udržovat starší choreografie nadále ve svém repertoáru a nastuduje novou choreografii.

MINIŠEHEREZÁDY

Soubor orientálních tanců pro začínající malé tanečnice 5 – 9 leté. Děvčata, která MiniŠeherezády „zakládala“, povyrostla a přešla do starších Šeherezád. A do souboru nastoupila nová děvčátka ve věku 6-8 let. Ač věkem i postavou malé, jsou šikovné, takže v červnu 2014 na závěrečném koncertě TO mohly veřejnosti předvést co vše se naučily. Terezka Hermannová a Katka Štorková se dokonce zúčastnily dvou soutěží v orientálním tanci – v Lounech a v Kadani, kde si Terezka vytancovala zlatou medaili a Katka stříbrnou medaili, každá ve své věkové kategorii. V novém školním roce 2016/2017 přišlo skupiny několik nových děvčat, které určitě budou pro MiniŠeherezády dobrou posilou. Všem děvčatům přeji radost z tance a ať se jim daří.

 

PRINCEZNY

Mažoretkový soubor pro malé začínající mažoretky ve věku zhruba od 5 do 8 let. Děti se učí základům tanečního pohybu, učí se vnímat hudbu, její rytmus a tempo. Učí se správně držet tělo, správně pochodovat, rozeznávat pravou a levou ruku a nohu, vpravo a vlevo, protože toto je pro mažoretky velmi důležité. A samozřejmě se učí práci s hůlkou, skloubit pohyb rukou a nohou s pohybem hůlkou za doprovodu hudby. Není to jednoduché, ale chce to vůli chtít, vydržet a výsledek se dostaví.

Během minulého školního roku i přes svoje začátečnictví a malé zkušenosti Princezny absolvovaly několik veřejných vystoupení v rámci Halloweenu, Mikulášské jízdy, Čarodějnické jízdy a vystoupily také se svou pódiovou skladbou "Vařila myšička kašičku" na přehlídce školních mažoretkových souborů – Pestrobarevném defilé 4.5.2015. V květnu si 2015 si Princezny poprvé vyzkoušely jako to je soutěžit na Národním šampionátu ČR. Svoji premiéru pojaly velmi zodpovědně a i když nepostoupily do vyššího kola, odvedly vynikající výkon. V září 2015 nastoupily do souboru další nové holčičky, které se učily základům "mažoretkování" a naučily se i choreografii "Malé kotě".  V novém škol. roce přibude do Princezen hodně nových děvčátek, tak jim přejeme hodně zdaru a ať je "mažoretkování" hodně baví.

 

BERUŠKY

Soubor mažoretek a mažoreta (ve skupině je i chlapec) ve věku od 8 do 12 let. Nutno poznamenat, že soubor je od roku 2011 stále ve stejném složení. Berušky jsou již dost zkušené a tak zdokonalují svoje dosavadní znalosti a dovednosti a učí se těžší prvky a složitější choreografie. Za sebou mají řadu vystoupení a soutěží a také několik soutěžních úspěchů. Berušky se zúčastnily řady soutěží a ve svém držení mají několik pohárů – od bronzových po zlaté, např. ze soutěží v Ostrově nad Ohří a Postoloprt. Ve školní roce 2014/2015 se Beruškám dařilo na pohárových soutěžích a mají na svém kontě 2x zlato, 1x stříbro a 1x bronz. V současnosti mají Berušky 13 členů. Všichni členové pochodují s radostí, elánem a velkou chutí a pokud jim elán a chuť vydrží, mohou Berušky svoji sbírku úspěchů rozšiřovat. I v dalším roce se Berušky zúčastnily několika pohárových soutěží, odkud si přivezly stříbrné medaile. Některé z nich, přesněji M. Hakala, T. Šilhavá a Š. Tycová soutěžili i v sólových disciplínách, kde se jim také dařilo. Míra má už sbírku medailí docela pěknou, Š. Tycová si z pohárové soutěže v M. Boleslavi odvezla stříbro.

POMNĚNKY

Mažoretkový soubor seniorského věku. V současné době jsou v něm dívky ve věku 11-20 let. Pomněnky mají za sebou již 14 let své existence, spoustu vystoupení při různých příležitostech a také vystoupení v německém Thumu, kde v roce 2003 získaly 3. místo na soutěži mažoretek. Zúčastnily se mnoha soutěží, včetně Národního šampionátu mažoretek ČR. V roce 2001 získaly 3. místo v oblastním kole Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu v Čáslavi a postoupily na celorepublikové mistrovství do Přeštic. V roce 2008 Pomněnky dokonce získaly na Mistrovství mažoretek ČR bronzovou medaili a titul II. vicemistr ČR v kategorii junior starší, v disciplině dance group twirling. Pomněnky – Veronika Bělíková a Lenka Vimpelová v r. 2008 uspěly jako duo junior a na Mistrovství Čech v Klatovech v dubnu 2008 získaly ve velmi silné konkurenci 4. místo a postup na Mistrovství ČR. I rok 2009 byl pro soubor úspěšným. Z mistrovství České republiky 2009 v twirlingu si soubor přivezl stříbrnou medaili v disciplíně dance twirling team. 12.5.2012 získala děvčata na oblastním kole Národního šampionátu mažoretek ČR 3. místo a titul II. vicemistr oblasti 2012.

Během let své existence Pomněnky absolvovaly řadu veřejných vystoupení při nejrůznějších akcích v Žatci i mimo region. Některé akce byly významné, např. 20.10.2011 "vítaly" v Žatci prezidentský pár manžele L. a V. Klausovy, 11.6.2012 ministra obrany ČR a 1.7.2014 vystupovaly na oslavách 20. výročí vzniku 4. brigády rychlého nasazení Armády ČR. Po úspěšné prezentaci na akci v Karlštejně v květnu 2012 jsou Pomněnky opakovaně zvány do Dobřichovic do čela autorally Corvette Chevrolette, takže i v květnu 2015 mohli diváci této události naši skupinu vidět. Pomněnky se pravidelně účastní pohárových soutěží mažoretek v Ostrově nad Ohří, Postoloprtech, Lounech, odkud si přivezly několik pohárů a medailí. Školní rok 2014/2015 byl pro ně velmi úspěšným. Získaly celkem 4 zlaté medaile, 2 stříbrné a jednu bronzovou medaili. Na svém kontě mají i další Cenu za nejlepší choreografii pohárové soutěže. Ve školním roce 2015/16 se počet Pomněnek poněkud snížil, ale chuť a elán do práce to dívkám nevzalo. Na Mistrovství ČR v miniformacích vybojovaly 1. místo. Věřím, že se souboru bude takto skvěle dařit i nadále a přeji hodně zdaru.

 

Oddělení moderního tance

Oddělení zaměřené na výuku současného tance a tance s hůlkou / mažoretky vyučuje Lenka Turková.

Taneční obor umožňuje a pomáhá rozvíjet taneční nadání dětí. Poskytuje každému žákovi podle míry jeho schopností a zájmu odborné vzdělání, které mu umožní uplatnit se jako tanečník v uměleckých souborech různého zaměření nebo v povolání, pro která je znalost tance a kultura pohybu důležitá. Pro talentované žáky je přípravou na studium konzervatoře. Nebo může být jen naplněním volného času pro děti, které tanec baví.

Vyučování je rozděleno do tříd podle věku a tanečního zaměření.V případě přání žáka může navštěvovat více tanečních oborů i souborů.

V oddělení moderního tance vyučujeme dle učebních osnov scénický tanec, klasickou taneční techniku, moderní tanec, jazzový tanec. Dále navíc vyučujeme disko tanec, hiphop, společenský tanec, step a v neposlední řadě tanec s hůlkou (twirling a mažoretky) 1. - 5. ročník I. stupně a 1. - 4. r. II. stupně je vyučován dle ŠVP.

Každým rokem připravujeme program s určitým námětem, na kterém se podílí všichni žáci TO moderního tance. V tomto školním roce vám představí žáci tanečního oboru všech tři vyučujících na jednom koncertě který, budete moci navštívit a shlédnout dne 20.června 2017 v Městském divadle v Žatci od 17.00 hod.

Dále připravujeme již tradičně vystoupení na přehlídku tanečních souborů Elitery 2017 v Lounech. Mažoretkové soubory se jako každý rok zúčastní šampionátu mažoretek a twirlingu 2017.

Lenka Turková

 

Povídání o souborech

CVRČCI

Soubor dětí ve věku 5-9 let. Vyučuje se přípravná taneční výchova a taneční techniky, výuka probíhá dle ŠVP. Děti se učí se základům různých druhů tance, zejména moderního, výrazového, jazzového, disko a streetu. Během školního roku připravujeme vystoupení v těchto stylech. Základem všeho je ale výuka základů klasické taneční techniky. Připravujeme choreografie na vystoupení a taneční přehlídky. Ve školním roce 2014/15 získali Cvrčci úspěch 2. místem na soutěži Elitery Louny, na okresní přehlídce TO ZUŠ získali od poroty Ocenění za zpracování námětu a na přehlídce tanečních souborů v Markvarticích vybojovali 3. místo s vystoupením "Barvy všechny".


Výuka probíhá ve středu 15.30-16.15 hod ve vedlejší budově ZUŠ přízemí vpravo a ve čtvrtek 14.25 – 15.55 v tělocvičně bývalé MŠ v ulici Bří . Čapků.

COOL&CRAZY

jsou děti ve věku 10-16 let. Soubor je zaměřen na současný výrazový tanec, jazz, street, hiphop a disko. Výuka probíhá dle ŠVP, žáci se učí taneční techniky, i základy klasické taneční techniky. Zdokonalují se v daných technikách a učí se náročnější prvky. Připravujeme choreografie na vystoupení a zejména na taneční přehlídky a soutěže. Ve škol.roce 2015/16 získal soubor stříbrnou medaili na na soutěži Elitery Louny a zlatou medaili na soutěži O Postoloprtský střevíc.


Výuka se koná ve středu 16.40-18.10 hod. a v pátek 15.20 – 16.50 hod. v tělovičně bývalé MŠ AGS v ul. Bří. Čapků.

 

AMAZONKY

je taneční soubor ve věku 10let a výše se zaměřením na současný tanec a klasickou taneční techniku. Pokračují ve zdokonalování základů klasického tance, jazzového a moderního tance v různých stylech jako např. Lemonovská nebo Grahamovská technika. Zaměřujeme se na kontrasty různých tanečních stylů a vyjádření hudby různými tanečními technikami včetně streetu a disko stylu. Ve škol. roce 2014/15  Amazonky na okresní přehlídce TO ZUŠ získaly Ocenění za volbu hudby a kompozici. Děvčata si připravují i sólové tance nebo dua a tria. Duo Mája a Kája získalo na přehlídce tanečních souborů v Markvarticích 1. místo.

Výuka probíhá v pondělí 16.30-18.00 hod. a ve čtvrtek 16.00-17.30 hod. v tělocvičně bývalé MŠ v ul. Bří. Čapků.

 

SNĚHURKY

je soubor dívenek ve věku 5-9 let. Výuka probíhá dle ŠVP a vyučují se taneční techniky se zaměřením na tanec s hůlkou (mažoretky). Dívky se učí práci s tělem doprovázenou prací s rekvizitou. K tomu připravujeme choreografie v pochodovém stylu, s kterými se účastníme mažoretkového šampionátu. V minulém školním roce 2014/15 Sněhurky získaly pohár na soutěži v Ostrově nad Ohří. Ve škol. roce 2015/16 malá skupina Sněhurek získala zlatou medaili na mistrovství ČR malých formaci na šampionátu mažoretek.

Výuka probíhá vždy v pondělí 14.50-16.20 hod. v tělocvičně bývalé MŠ v ulici Bří. Čapků.

 

MATULENKY

MA-žoretky TU-rkové LENKY
jsou dívky ve věku 10 let a výše. Náplní jejich studia je současný tanec a základy klasické taneční techniky se zaměřením na mažoretky a twirling. (Twirling = tanec s hůlkou, přičemž se používají složitější a náročnější prvky hůlkou.) Připravujeme vystoupení na mažoretkové soutěže. V minulém škol. roce 2014/15 se soubor stal I. vicemistrem ČR v disciplíně Taneční team ve věkové kategorii děti. Taneční duo K. Poláková a T. Šímová na stejné soutěži získalo 1. místo. Matulenky uspěly i na jiných soutěžích - pohárových - v Kadani, v Postoloprtech a v Lounech, odkud si přivezly 1x 2. místo a 2x 3. místo. Ve škol. roce 2015/16 na postupové soutěži České mažoretkové a twirlingové organizace získala Tereza Šímová za pochodové mažoretkové sólo Junior 2.místo a Tereza Šímová za pochodovou improvizace Junior dokonce 1.místo.  Andrea Ešlerová za pochodové mažoretkové  sólo Senior získala 3.místo.


Výuka probíhá v úterý 16.00-19.00 hod. v tělocvičně Gymnázia Žatec.

KARAMELKY

Protože je u dětí velký zájem vystupovat a samostatně si připravovat sóla,dua, tria v různých tanečních stylech i s rekvizitou či hůlkou,tento soubor jim dává příležitost pod dohledem učitelkyň seberealizovát. Společně zde připravíme vystoupení s pompony


Výuka probíhá pro děti od 10 let výše vždy v pátek 17.00 – 18.30hod. v tělocvičně bývalé MŠ v ul. Bří. Čapků

 

FLIP - Twirlingový tÝM

Soubor zaměřený na tanec s hůlkou s využitím klasické taneční techniky a moderního tance.V loňském roce byl soubor úspěšný na národním twirlinkovém poháru záskal 2.místo Na postupové soutěži České Mažoretkové a twirlingové Organizace v Postoloprtech 1.místo a v Kadani 2.místo


Výuka probíhá ve čtvrtek 17.45 – 19.15. v tělocvičně Gymnázia Žatec.

 

 

Oddělení moderního tance

Oddělení zaměřené na výuku taneční techniky moderního tance vyučuje Bc. Klára Reblová.

V této uspěchané době se snažíme děti naučit některé techniky tanečního umění. Výuka je zaměřená převážně na současný moderní tanec, který vyučujeme dle ŠVP. Nezapomínáme ovšem dětem přiblížit dnes tolik žádané taneční styly, např: Disco Dance, R'n'b, Street Dance aj.

Lásku k tanci se pokoušíme rozvíjet od útlého věku. Děti jsou rozděleny do tříd. V současnosti máme dvě taneční seskupení: Koťata a Cooldance. V obou skupinách jsou zastoupena děvčata i chlapci.

V průběhu školního roku nacvičujeme choreografie, které Vám rádi ukážeme na několika vystoupeních, snad i soutěžích. Vše děláme s radostí, což vystihuje naše motto: Pokud tanec není od srdce, jedná se o faleš.

Klára Reblová