Oddělení moderního tance

Oddělení zaměřené na výuku současného tance a moderního tance.

Vyučují :

Vivien Šprláková-Puková, Dis.,

Lenka Turková,

Bc. Klára Reblová, Dis. 

Taneční obor umožňuje a pomáhá rozvíjet taneční nadání dětí. Poskytuje každému žákovi podle míry jeho schopností a zájmu odborné vzdělání, které mu umožní uplatnit se jako tanečník v uměleckých souborech různého zaměření nebo v povolání, pro která je znalost tance a kultura pohybu důležitá. Pro talentované žáky je přípravou na studium konzervatoře. Může být ale i naplněním volného času pro děti, které tanec baví. Vyučování je rozděleno do tříd podle věku a tanečního zaměření. V případě přání žáka může navštěvovat více tanečních stylů a souborů. Každoročně se účastníme soutěží a tanečních přehlídek se svými vlastními choreografiemi.Nejmladší žáci se učí flexibilitě, koordinaci těla a rytmice hlavně formou hry. Poté přibývají základy technik lidového, současného tance a baletu. Se staršími žáky tyto techniky prohlubujeme a obohacujeme například o jazz, contemporary nebo hip hop. 

Žáci začínají přípravným studiem od 5 let, dále pokračují od 7 let v prvním ročníku 1. stupně, který absolvují v sedmém ročníku, dále mohou pokračovat studiem 2. stupně, který trvá 4 roky.

 

Rozvrhy vyučujících najdete pod kolonkou úřední deska.

Foto 5244,    Foto 5245,