Oddělení zaměřené na výuku lidových a orientálních tanců.

Lidové umění vzniklo z nitra člověka jako důsledek jeho pocitů. Je otcem umění v jeho nejrůznějších podobách. Tanec jako nejpřirozenější projev člověka vznikl první. K němu se přidávaly zvuky, pokřiky a vznikla píseň. Rytmickým doprovodem tleskáním, údery dlaní, pískáním vznikla hudba.

Lidové umění v současnosti i přes záplavu různých hudebních a tanečních žánrů má své opodstatnění a stále zaujímá významné místo v kultuře každého národa.

Jedním z prostředků jak ho přiblížit co nejširším vrstvám společnosti je výuka v ZUŠ. Smyslem je zachovat lidové tradice, předávat je budoucím generacím a rovněž prohlubovat tak i vztah k vlastnímu národu, rodné řeči i rodné zemi. Vždyť - citace: "Ještě nikdo se nestal světovým, pokud nebyl zároveň hluboce národním."

Děvčata a chlapci se učí kroky, taneční cifry a tance z Čech, Moravy a Slovenska. Učí se vnímat hudbu, spojovat pohyb i se zpěvem lidových písní. Učí se i vyjádřit obsah lidových písní nejen tancem, ale i výrazem. Všechny soubory mají za sebou řadu vystoupení nejen v Žatci a jeho blízkém okolí, ale i v jiných regionech. V případě přání žáka může tento  navštěvovat více tanečních oborů a souborů.

Že se lidový tanec pořadatelům a hlavně divákům líbí dokazuje velké množství požadavků na vystoupení při různých příležitostech.

Ivana Fábryová

 Povídání o souborech

 PENTLIČKA

 Foto 4064, PENTLIČKA

Soubor nejmladších žáků ve věku 7-11 let. Děti procházejí taneční průpravou, učí se základnímu držení těla, koordinaci pohybu, seznamují se se základy tanečního pohybu, učí se orientaci v prostoru, vnímat hudbu a správně reagovat na rytmus a jeho změny. Učí se jednodušší lidové a současné tance. Pentlička i přes nížší věk svých členů má poměrně bohatý taneční repertoár a za sebou řadu vystoupení na školních akcích, v domově pro seniory, na plesech, velikonočních jarmarcích, Mezinárodním Dni tance, na žatecké Dočesné, na poutích a dalších akcích. Účastní se i soutěží TO ZUŠ. V září 2017 nastoupil do Pentličky kromě nových děvčat i chlapec a spolu s děvčaty se na jaře 2018 zúčastnil dalšího ročníku soutěžní přehlídky TO ZUŠ. Pentlička uspěla jak v okresním, tak i v krajském kole. Umístila ve stříbrném pásmu a získala" Ocenění za práci s tanečním pohybovým materiálem", a tanečník Honza Legutko "Ocenění za mužský taneční projev".

Výuka - středa 14.30-17.30 hod. ve třídě TO v suterénu hlavní budovy ZUŠ.

 

SEDMIKVÍTEK

 Foto 4068, SEDMIKVÍTEK - Chmelový tanec  Foto 4070, SEDMIKVÍTEK - Anica  Foto 4067, SEDMIKVÍTEK - Karička z Parchovan

Skupina již zkušenějších tanečnic ve věkovém rozmezí 13-15 let, které se učí lidové tance z Čech, Moravy a Slovenska. Soubor má za sebou řadu vystoupení nejen na školních akcích, ale i pro širokou veřejnost v Žatci, jeho okolí i v jiných okresech. Reprezentuje TO ZUŠ v soutěžích a přehlídkách - např. v soutěžích tanečních oborů ZUŠ, kdy se mu daří probojovat se do krajského kola. V roce 2012 získal Diplom a ocenění za taneční projev. Účastnil se i přehlídek dětských folklorních souborů Ústeckého a Karlovarského kraje v Karlových Varech. Sedmikvítek s Regrúty v roce 2009 zúčastnil Mezinárodního festivalu dětí a mládeže Kvetoucí Česko v Praze, kde získal 3. místo a titul Diplomant III. stupně. Na konci srpna 2010 byl Sedmikvítek v Polsku v družebním městě Krasnystawu. Se souborem Regrúti získal Sedmikvítek v listopadu 2012 na soutěži v Litoměřicích zlatý pohár za společnou choreografii „Cikáni jdou do nebe“. V roce 2014 Sedmikvítek na taneční soutěži v Postoloprtech získal pohár za 3. místo s choreografií "Čí je to louka...", v březnu 2016 opět v Postoloprtech si vytancoval mezi různými tanečními styly slovenskými Karičkami 1. místo a v roce 2018 pak 3. místo. Ve školním roce 2017/18 se zúčastnil dalšího ročníku soutěžní přehlídky TO ZUŠ, probojoval se až do krajského kola, kde získal ve spolupráci s Vítkem Šlehoberem z Regrútů Čestné uznání za choreografii "Šly panenky".

Výuka - středa 14.30-17.30 hod. ve třídě TO v suterénu ZUŠ společně se souborem Pentlička.

 

Soubor REGRÚTI z důvodu maturity, přijetí na VŠ a ukočení studia TO  ukončil v září 2019 svoji činnost.

Foto 2072, Regrúti

 Soubor tvořený páry, který je zaměřen vyloženě na lidový tanec. Se svým repertoárem tanců z Čech, Moravy a Slovenska je velmi žádaný a tak často vystupuje při různých příležitostech, na plesech, výročích, oslavách, v domově pro seniory, na školních akcích pro ZŠ v Žatci, na žatecké Dočesné, poutích apod. v jeho okolí i v jiných okresech. Regrúti jsou pokračovatelé velmi úspěšného a celorepublikově uznávaného vojenského folklorního souboru Regrúti, který působil při vojenské posádce v Žatci od prosince 1985 do r. 1994, a následně pak do roku 2000 jako soubor TO ZUŠ, ovšem jen jako dívčí soubor - Regrútky. V roce 2002 začali do tanečního oddělení lidových tanců docházet i chlapci, takže nově vzniklý soubor dostal znovu název Regrúti.  Soubor se pravidelně účastní    soutěžních přehlídek TO ZUŠ, v nichž si vždy vybojoval postup do krajského kola. Regrúti se také zúčastňovali krajské přehlídky dětských folklorních souborů v Karlových Varech a Mezinárodního festivalu dětí a mládeže Kvetoucí Česko, kde získali 3. místo a titul Diplomant III. stupně. Ve školním roce 2011/2012 chlapci z Regrútů vytvořili se souborem Sedmikvítek taneční pásmo "Cikáni jdou do nebe", s nímž získali na taneční soutěži v Litoměřicích 1. místo a zlatý pohár. Ve školním roce 2013/2014 chlapci nastudovali masopustní tanec Podšable, který předváděli veřejnosti během masopustního průvodu pořádaného ZUŠ Žatec. Regrúti se zúčastňují různých tanenčích soutěží, např. v r. 2015 v České Lípě získali Čestné uznání starostky, v Postoloprtech stříbro ("poraženi" byli Sedmikvítkem :-), ale za "Zbojnický tanec" získali "Cenu za nejlepší choreografii". V roce 2017 vytancovali v Mladé Boleslavi zlatou medaili za choreografii "Po myjavsku". V r. 2017 absolvovalo několik členů souboru, mezi nimi i Vašek Láda, který tancoval celých 14 let. Vašek zároveň odmaturoval a nastoupil na VŠ do Prahy a tancování ukončil. V následujícím školním roce ukončili svoji činnost další 2 chlapci, takže zůstal jeden tanečník. Ten pokračuje v párovém tanci ve skupině Sedmikvítek a párové tance se budou nadále prezentovat pod názvem Regrúti.                                                      

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

Oddělení lidového tance

Předmět vyučuje