Oddělení zaměřené na výuku lidových a orientálních tanců.

Lidové umění vzniklo z nitra člověka jako důsledek jeho pocitů. Je otcem umění v jeho nejrůznějších podobách. Tanec jako nejpřirozenější projev člověka vznikl první. K němu se přidávaly zvuky, pokřiky a vznikla píseň. Rytmickým doprovodem tleskáním, údery dlaní, pískáním vznikla hudba.

Lidové umění v současnosti i přes záplavu různých hudebních a tanečních žánrů má své opodstatnění a stále zaujímá významné místo v kultuře každého národa.

Jedním z prostředků jak ho přiblížit co nejširším vrstvám společnosti je výuka v ZUŠ. Smyslem je zachovat lidové tradice, předávat je budoucím generacím a rovněž prohlubovat tak i vztah k vlastnímu národu, rodné řeči i rodné zemi. Vždyť - citace: "Ještě nikdo se nestal světovým, pokud nebyl zároveň hluboce národním."

Děvčata a chlapci se učí kroky, taneční cifry a tance z Čech, Moravy a Slovenska. Učí se vnímat hudbu, spojovat pohyb i se zpěvem lidových písní. Učí se i vyjádřit obsah lidových písní nejen tancem, ale i výrazem. Všechny soubory mají za sebou řadu vystoupení nejen v Žatci a jeho blízkém okolí, ale i v jiných regionech. V případě přání žáka může tento  navštěvovat více tanečních oborů a souborů.

Že se lidový tanec pořadatelům a hlavně divákům líbí dokazuje velké množství požadavků na vystoupení při různých příležitostech.

Ivana Fábryová

Povídání o souborech

Od nového školního roku došlo ke spojení souboru PENTLIČKA se starším Sedmikvítkem v jednu skupinu.

 Foto 4185, Sedmikvítek a Pentlička Foto 4186, Sedmikvítek - Cindruška Foto 4190, Sedmivtek - Anica

 Soubor PENTLIČKA byl určen pro nejmladších žáky ve věku 7-11 let. Děti procházely taneční průpravou, učíly se základnímu držení těla, koordinaci pohybu, seznamovaly se se základy tanečního pohybu, učily se orientaci v prostoru, vnímat hudbu a správně reagovat na rytmus a jeho změny. Učíly se jednodušší lidové a současné tance. Pentlička i přes nížší věk svých členů měla poměrně bohatý taneční repertoár a za sebou řadu vystoupení pro veřejnost a účast na  soutěží. V r.2018 v krajském kole soutěžní přehlídky TO ZUŠ se Pentlička umístila ve stříbrném pásmu, získala" Ocenění za práci s tanečním pohybovým materiálem", a tanečník Honza Legutko "Ocenění za mužský taneční projev".

SEDMIKVÍTEK byla skupina starších a zkušenějších tanečnic 13-18 letých, které se učily lidové tance z Čech, Moravy a Slovenska. Soubor velice často vystupoval pro veřejnost nejen v Žatci, ale i v jiných okresech a účastnil se řady soutěží a přehlídek, odkud si přivezl nejedno ocenění a umístění na prvních třech místech. Úzce také spolupracoval se souborem Regrúti ZUŠ Žatec na společných tanečních pásmech a tanečních divadlech.

Výuka - středa 15.45-18.00 hod. ve třídě TO v suterénu ZUŠ společně se souborem Pentlička.

 

 V září 2019 ukončil svoji činnost dlouholetý (17 let) soubor chlapců a dívek REGRÚTI, a to z důvodu ukončení středoškolských studií, přijetí na VŠ a nástupu do zaměstnání.                                                                                                                                                                         Soubor  byl se svým repertoárem tanců z Čech, Moravy a Slovenska velmi žádaný a tak často vystupoval při různých příležitostech, na plesech, výročích, oslavách, v domově pro seniory, na školních akcích pro ZŠ v Žatci, na žatecké Dočesné, poutích apod. v Žatci, jeho okolí i v jiných okresech. Regrúti byli pokračovatelé velmi úspěšného a celorepublikově uznávaného vojenského folklorního souboru Regrúti, který působil při vojenské posádce v Žatci od prosince 1985 do r. 1994, a následně pak do roku 2000 jako soubor TO ZUŠ, ovšem jen jako dívčí soubor - Regrútky. V roce 2002 začali do tanečního oddělení lidových tanců docházet i chlapci, takže nově vzniklý soubor dostal znovu název Regrúti.  Soubor se pravidelně účastnil soutěžních přehlídek TO ZUŠ, v nichž si vždy vybojoval postup do krajského kola. Regrúti se účastňovali i krajské přehlídky dětských folklorních souborů v Karlových Varech a Mezinárodního festivalu dětí a mládeže Kvetoucí Česko, kde získali 3. místo a titul Diplomant III. stupně. Ve školním roce 2011/2012 chlapci z Regrútů vytvořili se souborem Sedmikvítek taneční pásmo "Cikáni jdou do nebe", s nímž získali na taneční soutěži v Litoměřicích 1. místo a zlatý pohár. Ve školním roce 2013/2014 chlapci nastudovali masopustní tanec Podšable, který předváděli veřejnosti během masopustního průvodu pořádaného ZUŠ Žatec. V r. 2015 vystupovali na 3. Všeslovanském folklorním festivalu, který se ten rok konal ve Slaném.

Foto 1192, ZÁHLAVÍ

 

 

 

 

Oddělení lidového tance

Předmět vyučuje