Vyučované předměty

Kurz orientálních tanců pro dospělé

Kurz orientálních tanců pro dospělé

Od 5.10.2022 až do 30.6.2023 probíhá výuka orientálních tanců pro dospělé pod vedením p. uč. Ivany Fábryové. Tančí se každou středu od 18.00 ...

Chci vědět víc

Moderní tanec pro dospělé

Moderní tanec pro dospělé

Od září se mohou těšit z moderního tance nejenom děti, ale i dospělí. Pod vedením Vivien Šprlákové-Pukové, DiS. se otevřely lekce moderního ...

Chci vědět víc

 

Kurzy pro dospělé

Výuka dospělých probíhá v naší ZUŠ od roku 2007. První zájemci se přihlásili do tanečního oboru. Na základě zájmu se otevřel kurz lidového tance, orientálního tance a tanečních pro dospělé. Postupně se se objevili zájemci i v hudebním oboru, a proto se otevřely kurzy formou skupinové nebo individuální výuky ve hře na klavír, klávesy, kytaru, bicí nástroje a trombon. Nástrojová výuka se otevírá dle zájmu uchazečů.
Přihlásit se mohou do těchto kurzů začátečníci i pokročilí. Cílem výuky pro dospělé je rozšířit jejich obzor, vzdělávat se ve vybraném uměleckém oboru za dohledu kvalifikovaných pedagogů, získat novou zkušenost, která přispěje k posílení psychické i fyzické kondice. Výuka probíhá každý týden dle stanovených hodinových dotací. Kurzisti nejsou hodnoceni, tempo výuky je přizpůsobeno individuálním dispozicím.

 

Odkazy týkající se kurzů pro dospělé

Články Kurzů pro dospělé Fotogalerie Kurzů pro dospělé Akce Kurzů pro dospělé