Vyučované předměty

Divadelníci

Divadelníci

Tento soubor vznikl sloučením souboru Kouzelníci a Loutky, to znamená, že holky a kluci v souboru už nejsou uplní začátečníci. Všichni se ...

Chci vědět víc

Dramstromy

Dramstromy

Soubor vznikl v roce 2022, takže je poměrně mladý a jeho tvář se pod vedení pedagožky Bibi Marešové neustále vyvíjí. Jeho převážně dívčí ...

Chci vědět víc

Písklata

Písklata

Soubor Písklata tvoří žáci 2.- 5. ročníku studia. Jeho členové se, jako všichni malí "dramaťáčci", naučili spolu komunikovat, poslouchat ...

Chci vědět víc

Přednes

Přednes

Tento předmět je povinným od 3. ročníku I. stupně studia literárně dramatického oboru. Je rozdělen do několika činností. Jak z názvu vyplývá, j ...

Chci vědět víc

Princezny

Princezny

Nový soubor šikovných holek, které v loňském roce chodily do Scholly ludus. Soubor je ještě v plenkách, malé miminko, tak mu přejeme jen ...

Chci vědět víc

Soubor Dramaestráda

Soubor Dramaestráda

Soubor ,,puberťáků´´ :-) Navštěvují ho žáci ve věku 13-19 let, Od letošních absolventů prvního cyklu, až po jednoho dospěláka, který už ...

Chci vědět víc

Soubor Špunti

Soubor Špunti

Soubor dětí ve věku 7-10 let, je letos velmi odvážný a kromě pohádky na soutěž by si na konec roku přáli připravit další představení. V ...

Chci vědět víc

Soubor Veveráni

Soubor Veveráni

Soubor Veveráni má za sebou už řadu vystoupení, postavených jak na pásmu básní, tak i na malých činoherních celcích. Všichni jeho členové ...

Chci vědět víc

Trpaslíci

Trpaslíci

Nový soubor kluků a holek, kteří v loňském roce chodili do Scholly ludus. Soubor je ještě v plenkách, malé miminko, tak mu přejeme jen vše ...

Chci vědět víc

 

Literárně dramatický obor

Z historie vyplývá, že tento obor byl posledním oborem, který se na naší škole založil. Ve školním roce 1969-1970 jej poprvé vedla paní učitelka Eva Batalová. Bohužel jen na dva roky, protože po jejím odchodu ze školy byl opět zrušen. O jeho druhé založení se zasloužila až v roce 1981 tehdejší ředitelka školy Mgr. Anna Urbancová, která jej na počátku i vedla.

Historie našeho oboru dále pokračuje v roce 1982, kdy dramatický obor byl založen i na pobočce naší školy v Postoloprtech pod vedením paní učitelky Evy Vinterové. ZUŠ Postoloprty se v lednu 1993 od ZUŠ v Žatci oddělila a stala se samostatnou školou, paní učitelka Eva Vinterová však dramatický obor vede i nadále.

V ZUŠ Žatec v roce 1984 nastoupila paní Eva Kaderková, později provdána Venclíková, která tento obor vedla po dobu 22 let. Od roku 1989 do roku 2003 jí pomáhal pan Jaroslav Venclík. Od roku 2000 s výukou v tomto oboru pár hodin vyučovala také bývalá žákyně, Blanka Nováková, která svou pedagogickou činnost na naší škole ukončila v roce 2009. V roce 2004 jsem do tohoto oboru vstoupila já, jako učitelka základního studia dramatické výchovy, kterou jsem později rozšířila i o loutkoherecký směr. Po odchodu paní učitelky Evy Venclíkové jsem převzala i pomyslnou štafetu vedoucí literárně dramatického oboru. V roce 2008 do našeho oboru přišla další odchovankyně, tentokráte moje, Radka Huňatová. Následně zde krátce učila Lucie Bezděková, která měla na starosti umělecký přednes a slovesný projev. Po ní štafetu převzala Veronika Kourová, která zde učí dodnes. V letošním roce vedle přednesu a souborů LDO dostala na starosti i výuku LDO ve Schole Ludus. V momentě, kdy na mateřskou dovolenou nastoupila Radka Jandíková (roz. Huňatová), zde vyučovala i Mgr.Adéla Bryndová, taktéž má bývalá žákyně. Avšak ta záhy také odešla na mateřskou dovolenou a tudíž jako zástup nastoupila paní Lucie Brichtová.

Ve školním roce 2022-23 odešla paní učitelka L.Brichtová a na její místo nastoupila paní Bibi Jitka Marešová, která je z historického pohledu již dvanáctou vyučující tohoto oboru.

V tomto oboru mohou žáci navštěvovat:

  • přípravné oddělení pro 5 leté děti (Schola ludus)
  • přípravné oddělení 5 - 6 leté děti
  • základní studium dramatické výchovy I. stupně
  • studium dramatické výchovy II. stupně
     

Směry dramatické výchovy

Základním stavebním kamenem tohoto oboru jsou tvořivé činnosti dramatické, pohybové, hlasové, přednesové a slovesné, postavené na základě hry. Dramatická výchova má pro své cíle dva směry. Tím prvním je cesta k rozvoji osobnosti jednotlivce, prohloubení jeho schopností a současně rozvoj jeho sociálního cítění, prostřednictvím důrazu na kooperaci v kolektivu, naslouchání druhým, společnému řešení daných úkolů a problémů, apod. Velmi často užívám výraz, že „dramaťák je zvláštní místo na slunci“. Nikde jinde děti nežijí víc „pospolu“ než právě v literárně dramatickém oboru, protože učit se být spolu, naslouchat a pomáhat si..... to všechno je součástí osnov a vytyčených cílů LDO.

Tím druhým směrem je snaha rozvíjet v dětech divadelní a slovesné vlohy a vychovávat tak budoucí amatérské divadelníky a přednašeče, kteří si lásku k divadlu ponesou po celý život. V praktické řeči to znamená, že si děti během studia vyzkoušejí práci na různých typech divadelních představení a také shlédnou řadu inspirativních divadelních vystoupení jak profesionálů, tak i amatérů. Stejně tak vedle práce na divadelním představení se učí práci moderátora jak teoreticky, tak i prakticky, což můžete pravidelně vidět na většině našich koncertů.

Veřejná vystoupení

Součástí výuky je řada představení a jednotlivých vystoupení žáků pro veřejnost, kde se můžete setkat s výsledky jejich nelehké práce. První dramaťácké krůčky, snahu a píli mladších dětí (přípravné oddělení a 1. ročník) mohou rodiče i kamarádi ocenit na veřejné hodině v závěru roku buď v sále školy, nebo v aule žateckého gymnázia.

MgA. Alžběta Urbancová

Odkazy týkající se literárně dramatického oboru

Články LDO Fotogalerie LDO Akce LDO