Vyučované předměty

Minidra

Minidra

Pod názvem souboru MINIDRA se schovávají moji šesti až osmiletí minidramaťáčci, čtyři chlapci a deset holčiček. Téměř všichni jsou to absolventi ...

Chci vědět víc

Soubor Bamblkejah

Soubor Bamblkejah

Bamblkejáci, jak to každoročně bývá, jsou moji nejstarší dramaťáci. Letos se v souboru sešlo 6 děvčat a 6 chlapců, všichni ve věku 13 až ...

Chci vědět víc

Soubor Bambule

Soubor Bambule

Tento soubor vznikl před dvěma lety a už na začátku jsem věděla, že nás čeká spousta legrace. Je to soubor plný nadaných, kamarádských a ...

Chci vědět víc

Soubor Divočiny

Soubor Divočiny

Do Divočin patří děti, které (až na jednotlivé výjimky) učím několikátým rokem a kterým už je kolem 11 a 14 let. Jak z názvu vyplývá, s ...

Chci vědět víc

Soubor Išobup

Soubor Išobup

je soubor dětí ve věku 12 až 15 let. Když si název souboru přečtete pozpátku, bude vám všechno jasné. Išobupáci dorostli do pubertálního ...

Chci vědět víc

Soubor Píďalky

Soubor Píďalky

Jsou druhá skupina šesti až osmiletých dramaťáčků. V tomto školním roce se jedenáct děvčat a tři chlapci budou snažit to, co se loni naučili, ...

Chci vědět víc

Soubor Pízlo

Soubor Pízlo

Když vyslovím jméno tohoto souboru, je mi dávno jasné, že o malých Píďalkách už nemůže být řeč. Pízlákům už je 9 a 11 let, jsou hodně energičtí a ...

Chci vědět víc

Soubor Plašani

Soubor Plašani

Soubor Plašani vznikl před třemi lety a je tvořen žáky od přípravného až po třetí ročník. Tento soubor navštěvuje celkem 15 dětí. Mají za ...

Chci vědět víc

Soubor Veveráni

Soubor Veveráni

Soubor Veveráni je složen z žáků 2. až 4. ročníku studia Literárně dramatického oboru. Má za sebou pár vystoupení, postavených jak na pásmu ...

Chci vědět víc

Vítězné práce soutěže "text na kostky"

Vítězné práce soutěže "text na kostky"

1.kategorie Linda Nováková 1.místoPŘÁNÍ K VÁNOCŮM Kytky už nerostou, sníh padá z nebe, Vánoce jsou krásné, když se smějeme. Honem, domů! ...

Chci vědět víc

Vítězné práce z literární  soutěže "Mám plnou hlavu..."

Vítězné práce z literární soutěže "Mám plnou hlavu..."

1. kategorie: Lukáš Mencl 6 let - 1. místo Plná hlava adventního kalendáře. Od Mikuláše jsem dostal dva adventní kalendáře, které jsem ...

Chci vědět víc

 

Literárně dramatický obor

Z historie vyplývá, že tento obor byl posledním oborem, který se na naší škole založil. Ve školním roce 1969-1970 jej poprvé vedla paní učitelka Eva Batalová. Bohužel jen na dva roky, protože po jejím odchodu ze školy byl opět zrušen. O jeho druhé založení se zasloužila až v roce 1981 tehdejší ředitelka školy Mgr. Anna Urbancová, která jej na počátku i vedla.

Historie našeho oboru dále pokračuje v roce 1982, kdy dramatický obor byl založen i na pobočce naší školy v Postoloprtech pod vedením paní učitelky Evy Vinterové. ZUŠ Postoloprty se v lednu 1993 od ZUŠ v Žatci oddělila a stala se samostatnou školou, paní učitelka Eva Vinterová však dramatický obor vede i nadále.

V ZUŠ Žatec v roce 1984 nastoupila paní Eva Kaderková, později provdána Venclíková, která tento obor vedla po dobu 22 let. Od roku 1989 do roku 2003 jí pomáhal pan Jaroslav Venclík. Od roku 2000 s výukou v tomto oboru pár hodin vyučovala také bývalá žákyně, Blanka Nováková, která svou pedagogickou činnost na naší škole ukončila v roce 2009. V roce 2004 jsem do tohoto oboru vstoupila já, jako učitelka základního studia dramatické výchovy, kterou jsem později rozšířila i o loutkoherecký směr. Po odchodu paní učitelky Evy Venclíkové jsem převzala i pomyslnou štafetu vedoucí literárně dramatického oboru. V roce 2008 do našeho oboru přišla další odchovankyně, tentokráte moje, Radka Huňatová. Následně zde krátce učila Lucie Bezděková, která měla na starosti umělecký přednes a slovesný projev. Po ní štafetu převzala Veronika Kourová, která zde učí dodnes. V letošním roce vedle přednesu a souborů LDO dostala na starosti i výuku LDO ve Schole Ludus.

V tomto oboru mohou žáci navštěvovat:

  • přípravné oddělení pro 5 leté děti (Schola ludus)
  • přípravné oddělení 5 - 6 leté děti
  • základní studium dramatické výchovy I. stupně
  • studium dramatické výchovy II. stupně
     

Směry dramatické výchovy

Základním stavebním kamenem tohoto oboru jsou tvořivé činnosti dramatické, pohybové, hlasové, přednesové a slovesné, postavené na základě hry. Dramatická výchova má pro své cíle dva směry. Tím prvním je cesta k rozvoji osobnosti jednotlivce, prohloubení jeho schopností a současně rozvoj jeho sociálního cítění, prostřednictvím důrazu na kooperaci v kolektivu, naslouchání druhým, společnému řešení daných úkolů a problémů, apod. Velmi často užívám výraz, že „dramaťák je zvláštní místo na slunci“. Nikde jinde děti nežijí víc „pospolu“ než právě v literárně dramatickém oboru, protože učit se být spolu, naslouchat a pomáhat si. To všechno je součástí osnov a vytyčených cílů LDO.

Tím druhým směrem je snaha rozvíjet v dětech divadelní a slovesné vlohy a vychovávat tak budoucí amatérské divadelníky a přednašeče, kteří si lásku k divadlu ponesou po celý život. V praktické řeči to znamená, že si děti během studia vyzkoušejí práci na různých typech divadelních představení a také shlédnou řadu inspirativních divadelních vystoupení jak profesionálů, tak i amatérů. Stejně tak vedle práce na divadelním představení se učí práci moderátora jak teoreticky, tak i prakticky, což můžete pravidelně vidět na většině našich koncertů.

Veřejná vystoupení

Součástí výuky je řada představení a jednotlivých vystoupení žáků pro veřejnost, kde se můžete setkat s výsledky jejich nelehké práce. První dramaťácké krůčky, snahu a píli mladších dětí (přípravné oddělení a 1. ročník) mohou rodiče i kamarádi ocenit na veřejné hodině v závěru roku buď v sále školy, nebo v aule žateckého gymnázia.

MgA. Alžběta Urbancová

Odkazy týkající se literárně dramatického oboru

Články LDO Fotogalerie LDO Akce LDO