Soubor Veveráni má za sebou už řadu vystoupení, postavených jak na pásmu básní, tak i na malých činoherních celcích. Všichni jeho členové vedle opravdového herectví chodí též na hodiny přednesu, ve kterých se soustředí na svůj hlas, přednes, postoj, dech, správnou artikulaci.... Všichni se postupně také stávají moderátory jednotlivých koncertů. Někteří členové v loňském školním roce absolvovali I. stupeň studia na naší škole a pokračují dál, někteří jsou absolventy letos. V loňském školním roce, vinou epidemiologické situace v ČR, neměli své absolventské představení, a tak doufáme, že letos budou moci společně veřejně předvést své herecké dovednosti.

Soubor Veveráni

Předmět vyučuje