Tento předmět je povinným od 3. ročníku I. stupně studia literárně dramatického oboru. Je rozdělen do několika činností. Jak z názvu vyplývá, jeda z činností je zaměřena na přednes, dikci, správné používání hlasu i dechu, a to jak při recitaci literárních textů, tak při moderování koncertů naší školy. Další činnost je zaměřena na vlastní slovesnou tvorbu. Žáci se v ní učí třídit své myšlenky a postoje do kratších literárních textů, z nichž mnohé pak pokračují do různých soutěží. Poslední z činností tohoto předmětu je upevňování českého jazyka a slovní zásoby formou různých jazykových cvičení, prováděných jak ústní, tak písemnou formou.

Přednes

Předmět vyučuje