Základní umělecká škola

Svým žákům nabízíme vzdělávání v hudebním oboru, tanečním oboruvýtvarném oboru a literárně dramatickém oboru. Naším cílem je, abychom dětem poskytovali vzdělání, které obohatí jejich život, aby nás veřejnost chápala jako zdroj vzdělávání se a aby u nás děti i rodiče nacházeli stále nové nabídky, které je budou oslovovat a zajímat.

Ve všech oborech je naší snahou motivovat žáka a vzbudit jeho zájem o zvolený obor. Všechny nabyté zkušenosti a znalosti mohou děti uplatnit při veřejných vystoupeních ať školních nebo regionálních, kterých se za celý školní rok nasčítá přes stovku

Koncerty školy

Všechny obory se snaží spolupracovat a proto můžeme nabídnout výchovné pořady, ať již divadelní představení nebo úzce zaměřené programy, kde se představí tanečnice, hudebníci i naši herci. Nejčastěji se žáci představují na koncertech školy v sále ZUŠ nebo v aule Gymnázia. Vždy před Vánoci a na konci školního roku pořádáme velký koncert v městském divadle, kde se "chlubíme" tím nejlepším, co jsme za dané období připravili. Velmi nás těší vzrůstající zájem z řad rodičů, příbuzných a známých dětí o naše veřejné akce. Plný sál je velkou odměnou nejen pro nás pedagogy, ale hlavně velkou motivací pro žáky samotné.
 

Koncert učitelů

Nejen žáci zažívají trému při veřejných vystoupeních. Každoročně v měsíci březnu se pedagogové školy představí na Koncertě učitelů a vymění si tak roli se svými žáky, kteří je mohou poslouchat a hodnotit.
 

Městské akce

Velkou a podstatnou prezentací naší práce jsou městské akce, kde se nejčastěji může žatecká veřejnost seznámit se všemi obory naší školy. Již tradičně se zúčastňujeme Dočesné, Halloweenu, Mikuláše, Adventního týdne, Velikonočních trhů, Čarodějnic a dalších.
 

Výstavy

Velkým dílem k prezentaci školy přispívá také výtvarný obor, který velkou část svých prací vystavuje přímo na chodbách školy, ale zároveň pořádá výstavy a zasílá své práce do nejrůznějších soutěží. Velmi nás těší, že se na nás obrací nejrůznější organizace o zprostředkování kulturních vystoupení nebo výzdoby jejich objektů. 

Irena Marešová - ředitelka školy