Přípravné studium výtvarné výchovy pro děti předškolního věku.

Seznámení s výtvarnými technikami, rozvoj výtvarného nadání, příprava pro psaní, pěstování smyslu pro krásu a lásku k přírodě.

 

Veselé barvičky

Předmět vyučuje