Přípravné oddělení dramatické výchovy pro 5leté děti.

Rozvíjí se schopnost vyjadřování se, vystupování před kolektivem, umění naslouchat. Schopnost být aktivní a tvořiví, rozvíjet myšlení, chápání a pozorovací schopnosti.

Šprýmy s rýmy

Předmět vyučuje