Založení školy

První zmínka o založení "Městské hudební školy" v Žatci (ze zdroje PhDr. Bořivoje Lůžka) je datována dnem 28. 7. 1880. Výuka probíhala v prostorách základní školy s maximálním počtem do 30 žáků. Po válce v roce 1945 zásluhou Jaroslava Sauersteina dochází k znovu obnovení hudební školy a stěhuje se do vlastních prostor do Husovy ulice. Nová výuka - rytmika - je zavedena v roce 1948 a vyučuje ji absolvent baletní školy Vladimír Libovický.

Vznik oborů

Výraznější změna ve výuce nastává až v roce 1962, kdy je Ottou Batalou založen výtvarný obor a v roce 1964 na krátký čas Evou Batalovou dramatický obor. I nadále škola mění svou tvář a v roce 1976 zahajuje výuku pod vedením Zdeny Kovářové taneční obor a znovu obnoven je v roce 1981 paní Mgr. Annou Urbancovou literárně dramatický obor. Výuka čtyř oborů přetrvává do dnešní doby.
 

Názvy školy

Také názvy školy prošly několika změnami. Přes městskou hudební školu, základní hudební školu či lidovou školu umění k dnešní základní umělecké škole.
 

Umístění školy

Řada z nás si jistě pamatuje původní umístění hudební školy v Husově ulici, ale od roku 1973 je výuka přemístěna do budovy ve Studentské ulici čp. 1030 a od roku 1993 dostává škola k dispozici ještě sousední budovu čp. 1134. V těchto prostorách probíhá výuka i v současné době.