Elektronická přihláška

Vybrali jste si z naší nabídky vyučovaných předmětů? Děkujeme za váš zájem a nyní už jen stačí vyplnit naši elektronickou přihlášku. Při následné návštěvě školy bude potřeba zastavit se v sekretariátu a osobně ji zákonným zástupcem podepsat.  E-přihláška je plnohodnotná přihláška ke studiu stejně jako přihláška v papírové podobě, kterou si můžete stáhnout v sekci Přihláška ke stažení.

 


Adresa

Ostatní

Jako zákonný zástupce žáka beru na vědomí znění Školního řádu, se kterým jsem měl možnost se seznámit. Dále potvrzuji, že můj syn/dcera je zdravotně způsobilý/á k výuce zvoleného oboru.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby školy. Dále souhlasím s pořizováním audio, video záznamů, fotografií z koncertů a vystoupení a s jejich zveřejňováním na internetových stránkách pro potřeby školy.