Adresa

Ostatní

Jako zákonný zástupce žáka beru na vědomí znění Školního řádu, se kterým jsem měl možnost se seznámit. Dále potvrzuji, že můj syn/dcera je zdravotně způsobilý/á k výuce zvoleného oboru.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby školy. Dále souhlasím s pořizováním audio, video záznamů, fotografií z koncertů a vystoupení a s jejich zveřejňováním na internetových stránkách pro potřeby školy.