Předmět Příprava k talentovým zkouškám je nově vyučován jako nepovinný předmět Výtvarné vyjadřování. Zde se žáci systematicky věnují prohlubování  dovedností ve způsobu výtvarného vyjadřování. Rozšiřuje se jejich výtvarné vidění, cítění. Větší důraz je kladen na klasické výtvarné techniky - znalost perspektivy, teorie barev...

Příprava k talentovým zkouškám

Předmět vyučuje