V současné době máme plně pokryt chod školy jak pedagogickými, tak správními zaměstnanci, a tudíž žádné pracovní příležitosti nenabízíme.