Školní rok 2018/2019

Zahájení šk. roku: 3.9.2018

Podzimní prázdniny: 29., 30.10.20118

Vánoční prázdniny: 22.12. - 2.1.2019

Ukončení 1. pololetí: 31.1.2019

Pololetní prázdniny: 1.2.2019

Jarní prázdniny: 11.2. - 17.2.2019

Velikonoční prázdniny: 18.4.2019

Ukončení 2. pololetí: 28.6.2019