Úřední deska školy

Naše škola poskytuje vzdělávání ve 4 oborech – hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém.

Ve školním roce 2012 – 2013 naše škola začala vyučovat podle Školního vzdělávacího programu (ŠVP). V letošním školním roce jsou vzděláváni dle tohoto dokumentu všichni žáci školy. Celý dokument ŠVP ZUŠ Žatec je k dispozici v ředitelně.

 

Od 1.1.2019 do 31.12.2020 je škola zapojena do projektu Šablony II pro ZUŠ Žatec, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010480.