Úřední deska školy

Naše škola poskytuje vzdělávání ve 4 oborech – hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém.

Ve školním roce 2012 – 2013 naše škola začala vyučovat podle Školního vzdělávacího programu (ŠVP). V letošním školním roce jsou vzděláváni dle tohoto dokumentu všichni žáci školy. Celý dokument ŠVP ZUŠ Žatec je k dispozici v ředitelně.

 

Foto 6907,