Úřední deska školy

Naše škola poskytuje vzdělávání ve 4 oborech – hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém.

Ve školním roce 2012 – 2013 naše škola začala vyučovat podle Školního vzdělávacího programu (ŠVP). V letošním školním roce jsou vzděláváni dle tohoto dokumentu žáci přípravného studia, 1. až 6. ročníku I. stupně a celý II. stupeň. Celý dokument ŠVP ZUŠ Žatec je k dispozici v ředitelně.

Pouze žáci 7. ročníku 1. stupně studia jsou vyučováni podle stávajících učebních plánů MŠMT ČR.