SMĚRNICE

pro výběr úplaty za vzdělávání

úplata za vzdělávání pro školní rok 2019/2020

ze dne 2. září 2019