Soubor Bambuláci – členy souboru tvoří děti ve věku 10 – 12 let, které jsou dramaticky vyzrálejší a již mají za sebou herecká vystoupení, recitaci na soutěžích – protože k práci v souboru, herectví se přidávají také hodiny Přednesu, ve kterých se žáci učí práci s hlasem, intonaci a dalším dovednostem. Soubor je velmi kreativní a ke všem činnostem přistupuje s velkým nadšením - zvláště pak k improvizacím, ale vzhledem k hlučné atmosféře, která často vznikne, je potřeba toto nadšení občas krotit. Proto se v hodinách budeme učit pracovat s tichem – pantomima, pohybové etudy…
V letošním roce si s Bambuláky vyzkoušíme i jiné formy divadla - scénické čtení s živým obrazem, koláž z poezie spojená s výtvarnými pracemi či grafikou, chceme si vyzkoušet melodram (mezioborová spolupráce s VO a HO). Věřím, že z těchto tvořivých hodin nám společně vzejde konečná podoba útvaru, hry.. na bambulácké závěrečné představení. Nechte se překvapit.

Soubor Bambuláci

Předmět vyučuje