Orientální tanec vyučuje Ivana Fábryová. Pod jejím vedením pracuje soubor Šeherezády (dívky 14 leté). 

Výuka orietálních (břišních) tanců byla zahájena v září 2008, kdy 7 dívek začalo pronikat do tajů tohoto atraktivního a žádaného tance. Orientální tanec děvčata zaujal a brzy začala vystupovat na veřejnosti. Za 11 let své existence  Šeherezády absolvovaly nejedno veřejné vystoupení a zúčastnily se řady soutěží, např. v Kadani, v Lounech, Litoměřicích, ve Slaném, České Lípě, odkud si vozily zlaté a stříbrné medaile. Některé žákyně se začaly věnovat i sólovému tanečnímu projevu, hlavně Katka Tesařová, která má na svém kontě od roku 2013 již řadu zlatých a stříbrných medailí. Ve škol. roce 2018/19 Katka vytančila 1. místo a zlatou medaili na soutěži ve Slaném, stala se tváří dalšího ročíku soutěže (2020) a porotkyní v následujícím roce. Šeherezády se zúčastnily několika soutěží se skupinovou choreografií, za kterou si přivezly si zlatou, stříbrnou a bronzovou medaili. 

Kvůli pandemii Covid 19 1920-21 byly téměr na dva roky veškeré tanenčí soutěže zrušeny. Věříme, že v r. 2022 bude již situace normální a děvčata budou moci opět veřejně vystrupovat.                                 

Šeherezády 

        Foto 4187, Šeherezády  Foto 4188,  

                Foto 4189,

 Výuka:  středa - 18.10 - 18.45 hod. - třída TO, suterén hlavní budovy ZUŠ

 

Orientální tanec

Předmět vyučuje