Oddělení moderního tance

Oddělení zaměřené na výuku současného tance - vyučuje Lenka Turková.

Taneční obor umožňuje a pomáhá rozvíjet taneční nadání dětí. Poskytuje každému žákovi podle míry jeho schopností a zájmu odborné vzdělání, které mu umožní uplatnit se jako tanečník v uměleckých souborech různého zaměření nebo v povolání, pro která je znalost tance a kultura pohybu důležitá. Pro talentované žáky je přípravou na studium konzervatoře. Může být ale i naplněním volného času pro děti, které tanec baví.

Vyučování je rozděleno do tříd podle věku a tanečního zaměření. V případě přání žáka může navštěvovat více tanečních stylů a souborů.

V oddělení moderního tance vyučujeme dle Školního vzdělávacího plánu (ŠVP) sooučasný tanec, klasickou taneční techniku, moderní tanec, jazzový tanec. Dále navíc vyučujeme streetový tanec, hiphop, společenský tanec a v neposlední řadě tanec s hůlkou (twirling a mažoretky). 

Každým rokem připravujeme program s určitým námětem, na kterém se podílí všichni žáci TO moderního tance. V tomto školním roce se vám žáci tanečního oboru všech tří vyučujících znovu představí na společném koncertě dne 16. června 2020 v Městském divadle v Žatci od 17.00 hod.

Tradičně se budeme připravat na soutěž tanečních souborů Elitery 2020 v Lounech a mažoretkové soubory pak na šampionát mažoretek a twirlingu 2020.

Lenka Turková

Povídání o souborech

SKŘÍTCI

Foto 3560, Skřítci 1  Foto 3561, Skřítci 2

 jsou to děti ve věku 5-7 let. Vyučuje se přípravná taneční výchova a výuka probíhá dle ŠVP. Děti se učí základům správného držení těla, vnímání rytmu, prostorovému cítění a vzájemné spolupráci. Technicky zlepšují rozsahy a ovládání svého těla. Vše probíhá formou hry.

Výuka probíhá v pondělí: 15.30-17.00 v přízemí vedlejší budovy ZUŠ vpravo, třída TO.

 

CVRČCI

Foto 2785, Cvrčci  Foto 3563, Cvrčci 3

Soubor dětí ve věku 8-11 let. Výuka probíhá dle ŠVP. Děti se učí základům různých druhů tance, zejména moderního, výrazového, jazzového, disko a streetu. Během školního roku připravujeme vystoupení v těchto stylech. Základem všeho je však výuka základů klasické taneční techniky. Připravujeme choreografie na vystoupení a taneční přehlídky. V minulém školním roce měl soubor úspěch s choreografií Karlík a továrna na čokoládu.

Výuka probíhá ve středu: 15.00-16.30 a ve čtvrtek: 15.00-15.45 v tělocvičně bývalé MŠ v ulici Bří . Čapků.

 

COOL&CRAZY ukončil s novým školním rokem svoji činnost. Spojením žáků II. stupně TO a nejstarších tanečnic z Amazonek a Cool&Crazya vznikl nový soubor s názvem SPIRÁLA.

Výuka probíhá v pondělí: 17.20-18.50 hod. a ve čtvrtek: 16.00-17.30 hod. vždy v tělocvičně bývalé MŠ v ulici Bří. Čapků.

Foto 3555, Spirála                         Foto 3562, Spirála 2  

 Soubor s žáky ve věku 13 let a výše je zaměřen na současný tanec a klasickou taneční techniku. I zde výuka probíhá dle ŠVP. Bude pokračovat ve zdokonalování základů klasického, jazzového a moderního tance v různých stylech jako např. Lemonovská nebo Grahamovská technika. Využívat bude i nejmodernější contemporary techniku. Zaměří se na kontrasty různých tanečních stylů a vyjádření hudby různými tanečními technikami včetně streetu a disko stylu. NOVĚ SE BUDEME VĚNOVAT I KARIBIK A LATINSKÝM TANEČNÍM STYLŮM..
Děvčata si připravují i sólové tance nebo dua a tria. Na jaře 2019 sklízela velké úspěchy v sólu contemporary Michaela Fenclová, která se stala v otevřené mistrovství ČR vícemistryní a na soutěži "O Postoloprtský střevíc" získala hlavní cenu.

 

 AMAZONKY

Foto 3556, Amazonky 1   Foto 3557, Amazonky 2

 jsou žáci ve věku 12-13 let. Soubor je zaměřen na současný výrazový tanec, jazz,KLASICKOU TANEČNÍ TECHNIKU A CONTEMPORARY LATINO-STREET A MTV STYLE. Výuka probíhá dle ŠVP, žáci se učí i základům klasické taneční techniky. Zdokonalují se v daných technikách a učí se náročnější prvky. Připravujeme choreografie na vystoupení a na taneční přehlídky a soutěže.

Výuka probíhá ve středu: 16.40-18.10 hod. a v pátek: 16.45-18.15 hod. v tělocvičně bývalé MŠ v ul. Bří. Čapků.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oddělení současného tance

Předmět vyučuje