Oddělení moderního tance

Oddělení zaměřené na výuku současného tance - vyučuje Lenka Turková.

Taneční obor umožňuje a pomáhá rozvíjet taneční nadání dětí. Poskytuje každému žákovi podle míry jeho schopností a zájmu odborné vzdělání, které mu umožní uplatnit se jako tanečník v uměleckých souborech různého zaměření nebo v povolání, pro která je znalost tance a kultura pohybu důležitá. Pro talentované žáky je přípravou na studium konzervatoře. Může být ale i naplněním volného času pro děti, které tanec baví.

Vyučování je rozděleno do tříd podle věku a tanečního zaměření. V případě přání žáka může navštěvovat více tanečních stylů a souborů.

V oddělení moderního tance vyučujeme dle Školního vzdělávacího plánu (ŠVP) sooučasný tanec, klasickou taneční techniku, moderní tanec, jazzový tanec. Dále navíc vyučujeme streetový tanec, hiphop, společenský tanec a v neposlední řadě tanec s hůlkou (twirling a mažoretky). 

Každým rokem připravujeme program s určitým námětem, na kterém se podílí všichni žáci TO moderního tance. V tomto školním roce se vám žáci tanečního oboru všech tří vyučujících znovu představí na společném koncertě dne 17. června 2021 v Městském divadle v Žatci od 17.00 hod.

Tradičně se budeme připravat na soutěž tanečních souborů Elitery 2021 v Lounech a mažoretkové soubory pak na šampionát mažoretek a twirlingu 2020.

Lenka Turková

Povídání o souborech

DRACI 

Soubor dětí ve věku 8-11 let. Výuka probíhá dle ŠVP. Děti se učí základům různých druhů tance, zejména moderního, výrazového, jazzového, disko a streetu. Během školního roku připravujeme vystoupení v těchto stylech. Základem všeho je však výuka základů klasické taneční techniky. Připravujeme choreografie na vystoupení a taneční přehlídky. V minulém školním roce měl soubor úspěch s choreografií Shark, kdy získal na taneční soutěži Elitery Louny zlatou medaili.

   Foto 4177, Draci     Foto 4176, Draci  

   Výuka probíhá ve středu: 15.00-16.30 a v pátek: 16.50-18.20 v tělocvičně bývalé MŠ v ulici Bří . Čapků.

 

 AMAZONKY

jsou žákyně ve věku 12-18 let. Soubor je zaměřen na současný výrazový tanec, jazz,KLASICKOU TANEČNÍ TECHNIKU A CONTEMPORARY LATINO-STREET A MTV   STYLE. Výuka probíhá dle ŠVP, žáci se učí i základům klasické taneční techniky. Zdokonalují se v daných technikách a učí se náročnější prvky. Připravujeme   choreografie na vystoupení a na taneční přehlídky a soutěže. Na začátku r. 2020 získal soubor 2. místo na taneční soutěži Elitery Louny s choreografií-  "7 rings".

Foto 4174, Amazonky        Foto 4175, Amazonky

 Foto 4173, Amazonky

  Výuka probíhá ve středu : 16.40-18.55 hod. v tělocvičně bývalé MŠ v ul. Bří. Čapků.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oddělení současného tance

Předmět vyučuje