Oddělení moderního tance

Oddělení zaměřené na výuku současného tance - vyučuje Lenka Turková.

Taneční obor umožňuje a pomáhá rozvíjet taneční nadání dětí. Poskytuje každému žákovi podle míry jeho schopností a zájmu odborné vzdělání, které mu umožní uplatnit se jako tanečník v uměleckých souborech různého zaměření nebo v povolání, pro která je znalost tance a kultura pohybu důležitá. Pro talentované žáky je přípravou na studium konzervatoře. Může být ale i naplněním volného času pro děti, které tanec baví.

Vyučování je rozděleno do tříd podle věku a tanečního zaměření. V případě přání žáka může navštěvovat více tanečních stylů a souborů.

V oddělení moderního tance vyučujeme dle Školního vzdělávacího plánu (ŠVP) sooučasný tanec, klasickou taneční techniku, moderní tanec, jazzový tanec. Dále navíc vyučujeme streetový tanec, hiphop, společenský tanec a v neposlední řadě tanec s hůlkou (twirling a mažoretky). 

Každým rokem připravujeme program s určitým námětem, na kterém se podílí všichni žáci TO moderního tance. V tomto školním roce se vám žáci tanečního oboru všech tří vyučujících znovu představí na společném koncertě dne 17. června 2021 v Městském divadle v Žatci od 17.00 hod.

Tradičně se budeme připravat na soutěž tanečních souborů Elitery 2021 v Lounech a mažoretkové soubory pak na šampionát mažoretek a twirlingu 2020.

Lenka Turková

Povídání o souborech

SKŘÍTCI

  Vyučuje se přípravná taneční výchova a výuka probíhá dle ŠVP. Děti se učí základům správného držení těla, vnímání rytmu, prostorovému cítění a vzájemné spolupráci. Technicky zlepšují rozsahy a ovládání svého těla. Vše probíhá formou hry.

Foto 4056, Skřítci   Foto 4057, Skřítci - Elitery

 

jsou to děti ve věku 5-7 let.

Výuka probíhá v pondělí: 15.30-17.45 v přízemí vedlejší budovy ZUŠ vpravo, třída TO.

 

DRACI - dříve Cvrčci

Foto 4053, Cvrčci - Elitery  Foto 4052, Cvrčci

Soubor dětí ve věku 8-11 let. Výuka probíhá dle ŠVP. Děti se učí základům různých druhů tance, zejména moderního, výrazového, jazzového, disko a streetu. Během školního roku připravujeme vystoupení v těchto stylech. Základem všeho je však výuka základů klasické taneční techniky. Připravujeme choreografie na vystoupení a taneční přehlídky. V minulém školním roce měl soubor úspěch s choreografií Shark, kdy získal na taneční soutěži Elitery Louny zlatou medaili.

Výuka probíhá ve středu: 15.00-16.30 a v pátek: 16.45-18.15 v tělocvičně bývalé MŠ v ulici Bří . Čapků.

 

 AMAZONKY

 Foto 4050, Amazonky   Foto 4051, Amazonky na Eliterách

      Foto 4075, Spirála na Eliterách

 jsou žáci ve věku 12-18 let. Soubor je zaměřen na současný výrazový tanec, jazz,KLASICKOU TANEČNÍ TECHNIKU A CONTEMPORARY LATINO-STREET A MTV   STYLE. Výuka probíhá dle ŠVP, žáci se učí i základům klasické taneční techniky. Zdokonalují se v daných technikách a učí se náročnější prvky. Připravujeme   choreografie na vystoupení a na taneční přehlídky a soutěže. Na začátku r. 2020 získal soubor 2. místo na taneční soutěži Elitery Louny s choreografií 7 rings.

Výuka probíhá ve středu: 16.40-18.10 hod. a ve čtvrtek : 16.00-17.30 hod. v tělocvičně bývalé MŠ v ul. Bří. Čapků.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oddělení současného tance

Předmět vyučuje