Oddělení zaměřené na výuku taneční techniky současného tance a baletu. Vyučuje Viviana Šprláková-Puková, DiS.   

Nejmladší žáci se učí flexibilitě, koordinaci těla a rytmice hlavně formou hry. Poté přibývají základy technik lidového, současného tance a baletu. Se staršími žáky tyto techniky prohlubujeme a obohacujeme například o jazz, contemporary nebo hip hop.

Nově otevíráme baletní třídu pro děti od 5 let, kde se děti učí základům klasického tance. Hodina začíná u baletní tyče a dále pokračuje prací na volnosti. Vedeme žáky k vyváženému držení těla, zlepšení ohebnosti a obratnosti. Také rozvíjíme hudební a prostorové cítění dětí.

Děti jsou rozděleny do tříd. V současnosti máme tato taneční seskupení:

Baletní přípravka

Do této třídy jsou zařazeny děti, které mají zájem hlavně o techniku klasického tance. Výuka začíná rozcvičením, poté pracujeme u tyče a na volnosti. Žáci rozvíjí svou flexibilitu, sílu, vytrvalost, hudební a prostorové cítění. Třída je vhodná pro děti od 5 do 7 let.Foto 4211, Baletní přípravka

Výuka probíhá v úterý od 16.00 – 17.30  v tělocvičně bývalé MŠ, Bří Čapků.

 

1.taneční třída

V této třídě jsou děti, které se učí základům moderního tance především hrou. Zaměřujeme se na rozsahy, rytmus a orientaci v prostoru. Jedná se o děti mezi 5. a 7. rokem.

Foto 4541, 1.třída

Výuka probíhá v pondělí: 15.40 - 17.10 v tělocvičně bývalé MŠ, Bří Čapků.

 

3.taneční třída

Tato třída je zaměřená hlavně na techniku klasického a moderního tance. Techniky více prohlubujeme a snažíme se o kultivovaný projev na jevišti. Žáci intenzivně pracují na své flexibilitě a propojování svých pohybů. Jedná se o žáky mezi 9. až 12. rokem

Výuka probíhá v pondělí: 14.00-15.30  a ve čtvrtek: 14.15-15.45 v tělocvičně bývalé MŠ, Bří Čapků

 

COOL DANCE

Toto uskupení už má letité zkušenosti a intenzivně pracuje na neustálem zlepšení. Zabývá se hlavne moderním, klasickým a jazzovým tancem. Okrajově přidaváme Hip-hop nebo třeba streetjazz. Třída je vhodná pro již pokročilé žákyně ve věku 12 až 15 let

Foto 4209, Cool Dance

Výuka probíhá v pondělí: 17.20-18.50 a v úterý: 14.20-15.50 - vždy v tělocvičně bývalé MŠ AGS, ul. Bří. Čapků.

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oddělení moderního tance

Předmět vyučuje