Oddělení zaměřené na výuku taneční techniky současného tance a baletu. Vyučuje Viviana Šprláková-Puková, DiS.                                                        

Nejmladší žáci se učí flexibilitě, koordinaci těla a rytmice hlavně formou hry. Poté přibývají základy technik lidového, současného tance a baletu. Se staršími žáky tyto techniky prohlubujeme a obohacujeme například o jazz, contemporary nebo hip hop.

Nově otevíráme baletní třídu pro děti od 9 let, kde se děti učí základům klasického tance. Hodina začíná u baletní tyče a dále pokračuje prací na volnosti. Vedeme žáky k vyváženému držení těla, zlepšení ohebnosti a obratnosti. Také rozvíjíme hudební a prostorové cítění dětí.

Děti jsou rozděleny do tříd. V současnosti máme tato taneční seskupení:

LVÍČATA

Lvíčata
j
sou přípravný ročník, který se učí základům moderního tance především hrou. Zaměřujeme se na rozsahy, rytmus a orientaci v prostoru. Jedná se o děti mezi 5. a 7. rokem.

Výuka probíhá v úterý: 15.40 - 16.25 hod. v  tělocvičně bývalé MŠ, Bří Čapků a ve čtvrtek: 15.00-15.45 hod. v suterénu hlavní budovy ZUŠ, ve třídě p.uč. I. Fábryové. 

 KOŤATA

Foto 3669, Koťata

Skupina dětí ve věku od 8 do 10 let, které se rádi pohybují v rytmu hudby. Naše hodiny probíhají dle ŠVP a snažíme se v nich o získání základů moderního tance. Okrajově do výuky zařazujeme i další taneční styly, jako je R´n´b, Street Dance či Disco Dance.

Naším heslem je: Tanec je píseň těla. (Marta Graham)

Výuka probíhá v pondělí: 14.00-15.30 hod. v tělocvičně bývalé MŠ, Bří Čapků a v úterý: 14.00-15.30 hod. rovněž v tělocvičně bývalé MŠ, Bří Čapků.

 

COOL DANCE

 Foto 3668, Cool Dance

 Tato skupina je určena převážně pro děti od 9 do 13 let, které s menšími obměnami společně působí od školního roku 2014/2015. Jedná se o partu děti milujících tanec, kterým dávají okolí najevo svou radost z pohybu. V rámci všeobecného tanečního přehledu okusíme i další taneční techniky. Naše výuka moderního tance probíhá dle ŠVP. Setkáváme se jednou týdně po tři vyučovací hodiny. Společné výsledky vždy rádi ukážeme na různých vystoupeních, která jsou v plánu akcí naší školy.  

Ve škol. roce 2017/18 získala skupina 2. místo na taneční soutěži Postoloprtský střevíc. V Lounech, v okresním kole soutěžní přehlídky TO ZUŠ s choreografií "Nejsme samy" se umístila ve zlatmé pásmu a postoupila do krajského kola v Mostě. Zde pak za tuto choreografii obdržela Čestné uznání.           Ve školním roce 2018/19 se soubor opět zúčastnil několika tanečních soutěžích, odkud si přivezl stříbrnou medaili a 4. místo.

Naše motto: Pokud tanec není od srdce, jedná se o faleš.

Výuka probíhá v pondělí: 15.40-17:10 hod. a v úterý: 16.35-16.35 hod. - vždy v v tělocvičně bývalé MŠ AGS, ul. Bří. Čapků.

 

 

 

 

 

 

Oddělení moderního tance

Předmět vyučuje