Oddělení zaměřené na výuku taneční techniky moderního tance - od 2.9.2019 Viviana Šprláková-Puková. P.uč. Bc. Klára Reblová je na mateřské dovolené.

V této uspěchané době se snažíme děti naučit některé techniky tanečního umění. Výuka je zaměřená převážně na současný moderní tanec, který vyučujeme dle ŠVP. Nezapomínáme ovšem dětem přiblížit dnes tolik žádané taneční styly, např: Disco Dance, R'n'b, Street Dance aj.

Lásku k tanci se pokoušíme rozvíjet od útlého věku. Děti jsou rozděleny do tříd. V současnosti máme dvě taneční seskupení:

  KOŤATA

Foto 3669, Koťata

  

Skupina dětí ve věku od 5 do 8 let, které se rádi pohybují v rytmu hudby. Naše hodiny probíhají dle ŠVP a snažíme se v nich o získání základů moderního tance. Okrajově do výuky zařazujeme i další taneční styly, jako je R´n´b, Street Dance či Disco Dance.

Naším heslem je: Tanec je píseň těla. (Marta Graham)

Výuka probíhá v pondělí: 14.00- 15.30 hod. v tělocvičně bývalé MŠ, Bří Čapků a ve čtvrtek: 14.15-15.45 hod. v učebně TO p.Turkové - vedlejší budova v hlavní budově ZUŠ.

 

COOL DANCE

 Foto 3668, Cool Dance

 

Tato skupina je určena převážně pro děti od 9 do 13 let, které s menšími obměnami společně působí od školního roku 2014/2015. Jedná se o partu děti milujících tanec, kterým dávají okolí najevo svou radost z pohybu. V rámci všeobecného tanečního přehledu okusíme i další taneční techniky. Naše výuka moderního tance probíhá dle ŠVP. Setkáváme se jednou týdně po tři vyučovací hodiny. Společné výsledky vždy rádi ukážeme na různých vystoupeních, která jsou v plánu akcí naší školy.  

Ve škol. roce 2017/18 získala skupina 2. místo na taneční soutěži Postoloprtský střevíc. V Lounech, v okresním kole soutěžní přehlídky TO ZUŠ s choreografií "Nejsme samy" se umístila ve zlatmé pásmu a postoupila do krajského kola v Mostě. Zde pak za tuto choreografii obdržela Čestné uznání.           Ve školním roce 2018/19 se soubor opět zúčastnil několika tanečních soutěžích, odkud si přivezl stříbrnou medaili a 4. místo.

Naše motto: Pokud tanec není od srdce, jedná se o faleš.

Výuka probíhá ve pondělí: 15.40- 17:10 hod. v tělocvičně bývalé MŠ AGS, ul. Bří. Čapkůa v pátek: 14.00.-15.30 hod.

 

 

 

 

 

Klára Reblová