Soubor „malých“ holek a tří kluků. Název si vymysleli po první zkušenosti s loutkovým divadlem, které je uchvátilo a proto bychom chtěli v tomto duchu pokračovat. Vzhledem k věku, 6-8 let, se budeme v letošním školním roce věnovat k základům divadelní práce a velké představení začneme stavět až příští školní rok. Jejich největším úkolem v letošním školním roce bude spolupráce, souhra, komunikace celého kolektivu. Věřím, že se nám podaří vybudovat příjemnou, tvořivou atmosféru pro vznik hry na závěrečné představení, ze kterého budeme mít radost nejen my, ale především diváci.

Malé loutky

Předmět vyučuje