Aktuální informace ke COVID-19

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 12.10.2020 probíhá veškerá výuka na naší škole v režimu distanční výuky od středy 14.10.2020.

Podzimní prázdniny jsou stanoveny ministrem školství na celý týden, tj. od 26. do 30.10. 2020.

 

 

 

 

 

MŠMT na základě usnesení vlády ČR ze dne 8.10.2020 povolilo na ZUŠ individuální výuku v hudebním oboru prezenčně. Ostatní výuka pokračuje v režimu distanční výuky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4094,

 

Vážení rodiče,

na základě NAŘÍZENÍ KHS ze dne 1.10.2020 je s účinností od 5. října 2020 do 18. října 2020 ZAKÁZÁNA OSOBNÍ PŘÍTOMNOST ŽÁKŮ VE ŠKOLE.

 • Výuka bude realizována formou DISTANČNÍ VÝUKY (kontaktováni budete třídními učiteli – domluva formy vyučování)
 • Aktuální informace budeme zveřejňovat na webových stránkách
 • Úplatu za vzdělávání budeme kompenzovat, pouze pokud bude nařízeno zavření školy delší než 14 dnů a jen u oborů, kde NELZE distanční výuku realizovat.


Velmi nás tato situace mrzí, snažili jsme se udržet chod školy zabezpečením ochranných a hygienických prostředků, do kterých jsme investovali nemalé finanční prostředky. Doufáme, že toto opatření nepotrvá dlouho a všichni se opět ve škole setkáme.
Těšíme se na Vás.

 

Karanténa

Na tomto místě Vás budeme informovat, také mimo jiné, o nařízené karanténě našich pedagogů a formě výuky v době jejich karantény.

Dne 25. 9.2020 byla nařízena karanténa vyučujícímu hry na kytaru. Žáci mají možnost dostavit se v pondělí 29. 9. 2020 a v úterý 30.9. 2020 na výuku k jinému vyučujícímu hry na kytaru. Informace jsou na dveřích učebny nebo volejte na tel. 724 916 802.

V karanténě od 29.9.2020 je vyučující LDO. Veškerá výuka bude realizována distančně. Paní učitelka se spojí se zákonnými zástupci, aby se domluvila na formě výuky.
29.9.2020, Irena Marešová, své dotazy směrujte na 724 916 802.

 

Hygienická a provozní opatření platná od 1.9.2020

 • Po celou dobu v prostorách školy dbejte na zvýšenou hygienu
 • Při příchodu do budovy (na chodbě nebo ve třídě) použijte na ruce dezinfekční roztok
 • Zákonní zástupci se mohou v prostorách školy pohybovat jen v neodkladných záležitostech – zákaz dlouhodobějšího setrvání v prostorách školy
 • Po použití toalet použijte antibakteriální mýdlo a dezinfekční roztok
 • Po celou dobu pohybu ve škole minimalizujte osobní kontakt s ostatními
 • Na výuku nechoďte, pokud vykazujete příznaky nemoci

 

Při zjištění příznaků onemocnění (dle manuálu MŠMT ke dni 24.8.2020):

 • Příznaky při příchodu: žák není vpuštěn do školy (pokud je přítomen zákonný zástupce), v případě nepřítomnosti zákonného zástupce, je mu tato skutečnost neprodleně oznámena, aby mohl být žák vyzvednut z výuky
 • Příznaky v průběhu výuky: neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění – izolace do „Studia“ - učebna za sálem. Současně je informován zákonný zástupce nezletilého žáka a bezodkladně dojde k vyzvednutí dítěte ze školy. Zletilý žák školu opustí co v nejkratším možném čase.