Aktuální informace ke COVID-19

ZMĚNA REŽIMU VÝUKY OD 24.5.2021

- je umožněna výuka v počtu 10 žáků ve vnitřních prostorech ve všech oborech.
Při této výuce se nemusí žáci prokazovat potvrzením o testování.

- je umožněna výuka v počtu nad 10 žáků ve vnitřních prostorech
Při této výuce je žák povinen doložit, že byl nejdéle před 72 testován na COVID s výsledkem NEGATIVNÍ.
K tomuto účelu postačí čestné prohlášení rodičů, že žák byl testován ve škole. Rodiče mohou použít vzor čestného prohlášení, který je vložen na webových stránkách v sekci COVID.

Žáci do 6 let se nemusí testovat vůbec.

I NADÁLE MŮŽE POKRAČOVAT DISTANČNÍ VÝUKA.

 

 

 

ZMĚNA REŽIMU VÝUKY OD 10.5.2021

Umožněna je výuka v počtu 3 žáci ve vnitřních prostorech
Uskutečňovat budeme:

Korepetice
Komorní hru
Skupinovou výuku až 3 žáků (např. LDO)
Dělené zkoušky orchestru do 3 žáků
Konzultace žáků ve VO, TO, LDO do 3 žáků
Při této výuce se nemusí žáci prokazovat potvrzením o testování.

 

Umožněna je výuka ve vnějších prostorech do 30 žáků
TO, VO, LDO
Orchestr
Při této výuce nebo konzultacích je žák povinen doložit, že byl nejdéle před 72 dny testován na COVID s výsledkem NEGATIVNÍ.

K tomuto účelu můžete použít čestné prohlášení, že žák byl testován ve škole, které naleznete zde:

Čestné prohlášení

 

Bez potvrzení o negativním testu se nemůžou děti vzdělávání účastnit.

I NADÁLE MŮŽE POKRAČOVAT DISTANČNÍ VÝUKA.

 

 

 

Od pondělí 12.4. 2021 začínáme opět s výukou, i když prozatím jen v individuálních předmětech, systémem 1 na 1, tj. jeden žák a jeden vyučující.

Konkrétně se to týká výuky hry na nástroj a sólového zpěvu.

Hromadné předměty jako: hudební nauka, pěvecké sbory, orchestry, komorní hra, taneční, výtvarný a literárně dramatický obor, budou zatím ještě probíhat distanční formou.

Výuka bude probíhat za podmínek dodržování maximálních bezpečnostních opatření (respirátory, roušky, rozestupy, hygiena).

Žáci NEBUDOU, dle manuálu MŠMT, v ZUŠ testováni.

 

Od pondělí 4.ledna 2021z důvodu 5. stupně PES, který je v ČR vyhlášen do 10.1.2021, pokračujeme v distanční formě výuky žáků všech oborů.
Budete kontaktování svými vyučujícími.
Tato situace bude trvat do doby, než Vláda ČR vyhlásí přechod PES do stupně 4, čili nyní minimálně do 10. ledna 2021.

 

Od pondělí 21. prosince 2020 z nařízení Vlády ČR a MŠMT se konají prodloužené vánoční prázdniny pro žáky, tudíž se výuka nekoná.

 

 Od pondělí 7. prosince 2020 pokračujeme v prezenční individuální výuce žáků hudebního oboru v režimu 1 žák a 1 vyučující.
Kolektivní výuka smí být prezenční formou do maximálního počtu 10 žáků – v případě dělení kolektivů budete kontaktování svými vyučujícími. Po dobu pobytu ve škole i nadále je povinnost nosit roušky. U výuky pěveckých sborů i nadále bude pouze distanční forma z důvodu zákazu kolektivního zpěvu.

 

Od pondělí 30. listopadu 2020 pokračujeme v prezenční individuální výuce žáků hudebního oboru v režimu 1 žák a 1 vyučující. Kolektivní výuka pokračuje i nadále distanční formou s možností prezenční individuální konzultace – budete kontaktování svými vyučujícími (u konzultace může být přítomen zákonný zástupce). Po dobu pobytu ve škole i nadále je povinnost nosit roušky.
Kolektivní výuka od 7. prosince 2020 bude vyučována v režimu maximálně 9 žáků + 1 vyučující. Budete kontaktování svými vyučujícími, kteří vás budou informovat o přesné podobě této výuky.
U výuky pěveckých sborů i nadále bude pouze distanční forma z důvodu zákazu kolektivního zpěvu.

 

Od středy 15.listopadu 2020 zahajujeme opět prezenční individuální výuku žáků hudebního oboru v režimu 1 žák a 1 vyučující. Kolektivní výuka pokračuje i nadále distanční formou s možností prezenční individuální konzultace – budete kontaktování svými vyučujícími (u konzultace může být přítomen zákonný zástupce). Po dobu pobytu ve škole i nadále je povinnost nosit roušky.

 

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 12.10.2020 probíhá veškerá výuka na naší škole v režimu distanční výuky od středy 14.10.2020.

Podzimní prázdniny jsou stanoveny ministrem školství na celý týden, tj. od 26. do 30.10. 2020.

 

 

 

MŠMT na základě usnesení vlády ČR ze dne 8.10.2020 povolilo na ZUŠ individuální výuku v hudebním oboru prezenčně. Ostatní výuka pokračuje v režimu distanční výuky.

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4094,

 

Vážení rodiče,

na základě NAŘÍZENÍ KHS ze dne 1.10.2020 je s účinností od 5. října 2020 do 18. října 2020 ZAKÁZÁNA OSOBNÍ PŘÍTOMNOST ŽÁKŮ VE ŠKOLE.

 • Výuka bude realizována formou DISTANČNÍ VÝUKY (kontaktováni budete třídními učiteli – domluva formy vyučování)
 • Aktuální informace budeme zveřejňovat na webových stránkách
 • Úplatu za vzdělávání budeme kompenzovat, pouze pokud bude nařízeno zavření školy delší než 14 dnů a jen u oborů, kde NELZE distanční výuku realizovat.


Velmi nás tato situace mrzí, snažili jsme se udržet chod školy zabezpečením ochranných a hygienických prostředků, do kterých jsme investovali nemalé finanční prostředky. Doufáme, že toto opatření nepotrvá dlouho a všichni se opět ve škole setkáme.
Těšíme se na Vás.

 

Karanténa

Na tomto místě Vás budeme informovat, také mimo jiné, o nařízené karanténě našich pedagogů a formě výuky v době jejich karantény.

Dne 25. 9.2020 byla nařízena karanténa vyučujícímu hry na kytaru. Žáci mají možnost dostavit se v pondělí 29. 9. 2020 a v úterý 30.9. 2020 na výuku k jinému vyučujícímu hry na kytaru. Informace jsou na dveřích učebny nebo volejte na tel. 724 916 802.

V karanténě od 29.9.2020 je vyučující LDO. Veškerá výuka bude realizována distančně. Paní učitelka se spojí se zákonnými zástupci, aby se domluvila na formě výuky.
29.9.2020, Irena Marešová, své dotazy směrujte na 724 916 802.

 

Hygienická a provozní opatření platná od 1.9.2020

 • Po celou dobu v prostorách školy dbejte na zvýšenou hygienu
 • Při příchodu do budovy (na chodbě nebo ve třídě) použijte na ruce dezinfekční roztok
 • Zákonní zástupci se mohou v prostorách školy pohybovat jen v neodkladných záležitostech – zákaz dlouhodobějšího setrvání v prostorách školy
 • Po použití toalet použijte antibakteriální mýdlo a dezinfekční roztok
 • Po celou dobu pohybu ve škole minimalizujte osobní kontakt s ostatními
 • Na výuku nechoďte, pokud vykazujete příznaky nemoci

 

Při zjištění příznaků onemocnění (dle manuálu MŠMT ke dni 24.8.2020):

 • Příznaky při příchodu: žák není vpuštěn do školy (pokud je přítomen zákonný zástupce), v případě nepřítomnosti zákonného zástupce, je mu tato skutečnost neprodleně oznámena, aby mohl být žák vyzvednut z výuky
 • Příznaky v průběhu výuky: neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění – izolace do „Studia“ - učebna za sálem. Současně je informován zákonný zástupce nezletilého žáka a bezodkladně dojde k vyzvednutí dítěte ze školy. Zletilý žák školu opustí co v nejkratším možném čase.