Klavírní putování


Naše škola se i letos zapojuje do projektu klavírních oddělení ZUŠek Ústeckého kraje, kdy žáci putují za klavíry do různých sálů jednotlivých škol. První koncert se uskutečnil 9.11. v Terezíně (pořádala ZUŠ Litoměřice) a naši školu reprezentovali žáci 2. ročníku Anička Klaudie Skořepová a Honzík Krupka ze třídy R. Olivíkové.