Zahájení výuky

  • ZUŠ


ZAHÁJENÍ VÝUKY JEDNOTLIVÝCH VYUČUJÍCÍCH
školní rok 2022/2023 – kde a kdy nás najdete:

Bambousová K.     5.9. 13.00 – 16.00 Vedlejší budova podkroví
Bednářová J.        6.9. 14.00 – 16.00 Hlavní budova 1. patro
Čoudková K.        1.9. 8.30 – 16.00 Hlavní budova podkroví
Fábryová I.         7.9. 15.45 – 17.45 Hlavní budova suterén
Imbr J.               1.9. 15.00 – 17.00 Hlavní budova přízemí
Impellizzeri T.      1.9. 8.30 – 11.00 Vedlejší budova podkroví
Jirásková J.         1.9. 8.00 – 10.00,11.30 – 16.00 Vedlejší budova přízemí
Knoblauch E.       1.9. 15.30 – 17.00 Hlavní budova suterén
Knoblauchová E.  1.9. 12.00– 15.00 Vedlejší budova 1. patro
Kolmanová L.      1.9. 8.30 – 16.00 Hlavní budova podkroví
Koňáková B.       1.9. 8.30 – 11.30 Vedlejší budova podkroví
Kourová V.         1.9. 8.30 – 14.00 Vedlejší budova 1. patro
Kranda J.           1.9. 14.00 – 16.30 Hlavní budova uč. HN
Kšandová P.       1.9. 8.30 – 16.00 Hlavní budova 1. patro
Kubík M.            1.9. 8.30 – 14.00 Hlavní budova suterén
Marešová B.       1.9. 8.30 – 14.00 Vedlejší budova 1. patro
Musil A.             1.9. 8.30 – 16.00 Hlavní budova podkroví
Mynaříková I.      1.9. 8.30 – 16.00 Vedlejší budova 2. patro
Olivíková R.        1.9. 8.30 – 16.00 Vedlejší budova podkroví
Polcarová E.       1.9. 11.00 – 15.00 Hlavní budova suterén
Pošmůrný V.        5.9. 12.00 – 16.00 Hlavní budova 1 patro
Reblová K.          1.9. 14.00 – 16.30 Hlavní budova suterén,
Růžička L.          1.9. 8.30 – 16.00 Hlavní budova 2. patro
Růžičková Z.       2.9. 13.00 – 16.00 Hlavní budova suterén
Sekretová P.       5.9. 13.00 – 15.30 Vedlejší budova 2 patro
Srnka M.            5.9. 13.00 – 16.00 Hlavní budova přízemí
Šprláková- Puková V. 1.9. 8.30 – 16.00 Hlavní budova přízemí
Turková L.          2.9. 13.00 – 16.00 Hlavní budova přízemí
Ulrich J.             1.9. 13.00 – 16.00 Hlavní budova podkroví
Urbancová A.      1.9. 8.30 – 16.30 Hlavní budova 1. patro
Valenta J.          1.9. 13.00 – 16.30 Vedlejší budova přízemí
Víšková M.         1.9. 12.00 – 15.45 Hlavní budova uč. HN
Weinelt P.          1.9. 10.00 – 14.00 Vedlejší budova přízemí
Žočková R.        1.9. 11.00 – 16.30 Hlavní budova 1. patro

 

Zdroj: A.Urbancová