Jan Burda uspěl v Ústředním kole soutěže ZUŠ


JAN BURDA, hráč na trubku, žák ze třídy p.uč. Libora Růžičky, se v pátek 20.5. zúčastnil celostátního kola (a předtím kola školního, okresního a krajského) v Praze a získal 1. místo! Na klavír jej doprovodila p.uč. Petra Kšandová. Gratulujeme a děkujeme, že můžeme být opět hrdí!