Výuka v karanténách


Žáci mají možnost učit se na dálku.

Vzhledem k nárůstu žáků, kteří jsou buď nemocní, nebo v karanténě připomínáme, že všichni žáci mají možnost účastnit se výuky on line.

V aplikaci google.classroom mají všichni žáci předměty a prostřednictvím této aplikace budou účastni výuky i z domova.

Zdroj: A. Urbancová