Testy z hudební nauky a multimedií


Blíží se pololetní klasifikace a s ní spojené testy z hudení teorie.

V letošním roce budou testy uloženy v aplikaci Google Classroom v jednotlivých třídách hudební nauky či multimedií.

Všichni žáci mají do těchto tříd přístup.

Zdali se jich týká napsání testu k pololetní klasifikaci se dozví od svých třídních učitelů. Ti je na tuto povinnost upozorní.

Mělo by se to týkat žáků, kteří mají úlevu z výuky a také těch, kteří mají nedostatěčnoiu docházku do těchto předmětů.

Hudební teorie je v hudebním oboru povinným předmětem!

Zdroj: A. Urbancová