Výuka od 10. 5. 2021

  • ZUŠ

ZMĚNA REŽIMU VÝUKY OD 10.5.2021

*********************************

Umožněna  je výuka v počtu 3 žáci ve vnitřních prostorech


Uskutečňovat budeme:  

       

Korepetice


Komorní hru


Skupinovou výuku až 3 žáků (např. LDO)


Dělené zkoušky orchestru do 3 žáků


Konzultace žáků ve VO, TO, LDO  do 3 žáků


Při této výuce se nemusí žáci prokazovat potvrzením o testování.

 

Umožněna je výuka ve vnějších prostorech do 30 žáků


TO, VO, LDO


Orchestr


Při této výuce  nebo konzultacích je žák povinen doložit, že byl nejdéle před 72 dny testován na COVID s výsledkem NEGATIVNÍ.

K tomuto účelu můžete použít čestné prohlášení, že žák byl testován ve škole, které naleznete  v sekci COVID.  Bez potvrzení o negativním testu se nemůžou děti vzdělávání účastnit.

 

I NADÁLE MŮŽE POKRAČOVAT DISTANČNÍ VÝUKA.

 

V Žatci dne 7.5.2021                                                                                                            Bc. Irena Marešová

                                                                                                                                              ředitelka školy

Zdroj: Irena Marešová