Začínáme učit prezenčně

  • ZUŠ

Od pondělí 12.4. částečně vyučujeme prezenční formou.

Vážení žáci, rodiče a příznivci školy,

s radostí Vám oznamujeme, že od pondělí 12.4. 2021 začínáme opět s výukou, i když prozatím jen v individuálních předmětech, systémem 1 na 1, tj. jeden žák a jeden vyučující.

Konkrétně se to týká výuky hry na nástroj a sólového zpěvu.

Hromadné předměty jako: hudební nauka, pěvecké sbory, orchestry, komorní hra, taneční, výtvarný a literárně dramatický obor, budou zatím ještě probíhat distanční formou.

Výuka bude probíhat za podmínek dodržování maximálních bezpečnostních opatření (respirátory, roušky, rozestupy, hygiena).

Žáci NEBUDOU, dle manuálu MŠMT, v ZUŠ testováni.

Prosíme tímto rodiče, aby v případě zdravotních potíží nebo výskytu nemoci v rodině - NEPOSÍLALI DĚTI DO ZUŠ!!!

Vstup do školy je povolen pouze pro žáky a zaměstnance školy. Vstup třetích osob pouze v důvodných případech a s respirátorem.

Děkujeme předem za pochopení a moc se na vás těšíme.

Zdroj: A. Urbancová