Střípky z distanční výuky HO


Vážení rodiče, předkládáme vám výběr z prací žáků hudebního oboru v distanční formě výuky.

Distanční výuka byla realizována formou on-line výuky u hudebního oboru – sólové nástroje. Když žák neměl připojení, tak někdy vyučující chodil po domluvě s rodiči vyučovat přímo do rodiny (minimálně). Hudební obor nebyl vyučován distančně v pěveckém sboru, komorní hře a orchestrech – tam byl samostatný nácvik partů, který se přehrával v dané on-line hodině.

Ovšem sbory ne… nejde to udělat tak, abychom zpívali všichni spolu… a tak žáci dostali v podstatě také samostudium formou opakování dechových cvičení a rozezpívání, které děláme na hodinách.

Doufáme, že si žáci sami přehrávali svou linku ve vícehlasu a samostatně se ji učili. Zde můžete slyšet výsledky jejich samostatné domácí práce. Někdy žáci hrají se svým sourozencem, jindy s rodičem či prarodičem, někdy mají nahraný audio doprovod a někdy hrají bez doprovodu tak, jak doma běžně cvičí.

Doufáme, že alespoň tato malá ukázka žákovských prací vám napoví, že výuka u nás jde i na dálku, ale sami jistě uznáte, že mnohem lepší je prezenční forma studia. Tak si společně držme palce, abychom onu distanční formu již nemuseli využívat.