Změny ve výuce od 7.12.2020

  • ZUŠ

Pokračujeme v rozšířování možností prezenční výuky.

Od pondělí 7. prosince 2020 pokračujeme v prezenční individuální výuce žáků hudebního oboru v režimu 1 žák a 1 vyučující. Kolektivní výuka smí být prezenční formou do maximálního počtu 10 žáků – v případě dělení kolektivů budete kontaktování svými vyučujícími. Po dobu pobytu ve škole i nadále je povinnost nosit roušky. U výuky pěveckých sborů i nadále bude pouze distanční forma z důvodu zákazu kolektivního zpěvu.

Zdroj: A. Urbancová