ZÁPIS na školní rok 2020/2021

  • ZUŠ

Organizace zápisu pro školní rok 2020-2021

Na základě Mimořádného opatření, vydaného MZ ze dne 15.5.2020, je nám umožněno, aby se rodiče se svými dětmi účastnili zápisu /pokud nevykazují žádné příznaky nemoci/ .

Budeme jej tedy realizovat v prostorách školy za dodržování zvýšených hygienických opatření.

Jednotlivé kroky, pro úspěšné zvládnutí přijímacího řízení:

• Zákonní zástupci zašlou el. přihlášku přes naše webové stránky, zároveň si zarezervují den a hodinu. V době zápisu (15.-19.6. 2020) se dostaví do ZUŠ podepsat přihlášku a souhlas se zpracováním osobních údajů. Teprve po podepsání přihlášky zákonným zástupcem je přihláška platná.

• Děti jsou přijímány na základě talentové zkoušky, a proto přímo v ten den, kdy se dostavíte k podpisu přihlášky, děti vykonají talentovou zkoušku. Přítomni budou všichni vedoucí oborů, kteří ve svých učebnách budou zjišťovat předpoklady a talent pro zvolený obor dle zveřejněných kritérií (odesláni k nim budete po podepsání přihlášky).

• Při vstupu do školy je nutné použít dezinfekční roztok, který je umístěn na chodbě v přízemí budovy, nebo je možné jej použít u vedoucího oboru při talentové zkoušce.

• Výsledky přijímacího řízení se dozvíte opět přes naše webové stránky. Po kliknutí na přihlášku do ZUŠ, zadání jména a rodného čísla své dcery nebo syna, se vám objeví informace – přijat/ nepřijat. Toto rozhodnutí by se mělo objevit nejpozději do poloviny července.

Těšíme na všechny nové zájemce , kteří mají chuť a elán se vzdělávat v naší škole.

Pokud potřebujete poradit, nebo máte problém se zadáním přihlášky, volejte do kanceláře 415 740 368 nebo ředitelce školy 724 916 802.

Zdroj: I. Marešová