Hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020

  • ZUŠ

Vinou epidemie nastanou změny i v hodnocení našich žáků.

Hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019 – 2020

(zpracováno na základě Metodiky MŠMT – Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze dne 27.4.2020)

 

1. Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

- podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),

- podklady pro hodnocení získané od znovuotevření školy: pro individuální výuku od 11.5.2020 a kolektivní výuku od 25.5.2020

- podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,

- podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

 

2. Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol lze (s uvážením objektivních možností a podmínek pro zapojení žáka do vzdělávání na dálku) v závěrečném hodnocení žáka na konci školního roku 2019/2020 zohlednit například:

- snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů;

- samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky;

- četbu související se zadanými úkoly;

- portfolia prací žáků, případně jejich další podklady, které umožnily žákům samotným formulovat výsledky, kterých dosáhli (sebehodnocení žáka jako podklad pro hodnocení učitele);

- zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku, pokud lze toto hodnocení začlenit do hodnocení v předmětu zaměřeném na informační technologie.

 

Postupové zkoušky za školní rok 2019 – 2020

1. Osvobozeni v plné míře jsou:

• žáci, kteří se v tomto školním roce zapojili do školního nebo okresního kola soutěže ZUŠ nebo jiné soutěže

• žáci, kteří vystupovali na veřejném koncertě školy nebo třídní přehrávce

• žáci, kteří vystupovali na veřejné akci mimo školu

 

2. Postupovou zkoušku v omezeném rozsahu v rámci oddělení vykonají (platí pro všechny obory):

• žáci, kteří se do 10.3. 2020 neprezentovali na žádné veřejné akci školy (domluva s třídním učitelem)

Zdroj: a.urbancová