Opět vyučujeme

  • ZUŠ

Od pondělí 11.5. se vyučuje ve všech oborech

Vážení rodiče,

od pondělí 11.5. opět na naší škole probíhá výuka ve všech oborech pro žáky, kteří si zvolili výuku ve škole.

Snažíme se vycházet vstříc všem vašim požadavkům, tudíž i výuka může probíhat, po dohodě s vyučujícími, v jiných termínech, než byla původně.

I nadále funguje distanční výuka pro žáky, kteří si zvolili tuto možnost. Žáci také mohou, a mnozí toho využívají, do konce června kombinovat výuku ve škole s výukou distanční.

Ve výuce se snažíme dodržet všechna hygienická opatření tak, jak vyplývají z nařízení Vlády ČR, a děkujeme za pochopení z Vaší strany.

Jediný předmět, který do konce tohoto školního roku bude mít pouze distanční formu, vzhledem k četnosti žáků a způsobu provedení výuky ve škole, je sborový zpěv.

Doufám, že společně překonáme toto nelehké období a těšíme se na shledání!

Zdroj: a.urbancová