Hygienická a organizační opatření


Pravidla pro otevření školy

 

Hygienická a organizační opatření při obnovení vzdělávání od 11.5.2020

Prosíme všechny žáky, aby dodržovali následující zvýšená hygienická opatření. 

Vstup do budovy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám 

Na výuku nechoďte – do prostor školy, pokud vykazujete příznaky nemoci 

Před zahájením výuky odevzdejte bezinfekční ( čestné ) prohlášení s podpisem zákonného zástupce / jen 1x při první hodině / 

Při příchodu do budovy - na chodbě, nebo ve třídě použijte na ruce dezinfekční roztok 

Po použití toalet použijte antibakteriální mýdlo a dezinfekční roztok 

Po celou dobu pohybu ve škole dodržujte doporučené vzdálenosti a minimalizujte osobní kontakt s ostatními 

Pohybujte se pouze v prostorách nutných k výuce – zákaz volného pohybu po škole. 

Při pohybu po budově používejte roušku ( v době výuky domluva s vyučujícím); noste si sáček na její uložení 

Vyučující může žákovi změřit teplotu bezdotykovým teploměrem; při zjištění zvýšené teploty seznámí se skutečností zákonného zástupce

Organizační opatření - výuka

Individuální výuka probíhá v obvyklém režimu – domluva rozvrhu hodin s vyučujícím;

Kolektivní výuka: vzhledem k velikosti učeben a počtu žáků v jednotlivých ročnících, bude pravděpodobně rozdělena do menších skupin, aby bylo možné dodržet určené vzdálenosti (informace podá třídní učitel po zjištění počtu žáků, kteří opět zahájí výuku) 

Žáky mladší 6 let si před zahájením výuky ( individuální i kolektivní) vždy vyzvedne vyučující před budovou a odvede je do učebny a po výuce předá před školou rodičům

Dodržování výše uvedených pravidel jsou pro každého závazné.

Zdroj: I. Marešová