Oznámení pro žáky a rodiče

  • ZUŠ

Mimořádná situace - výuka v zavřené škole

Po dobu mimořádného opatření MZ, tj. uzavření školy, budou úkoly žákům zasílány formou zápisu v žákovských knížkách, ke kterým se dostanou přes portál izus.cz. Zákonní zástupci obdrží detailní informace přes email. Při nejasnostech můžete kontaktovat své pedagogy na telefonních číslech nebo emailu, který je uveden u každého zaměstnance na těchto stránkách v sekci: O škole - zaměstnanci školy.

Zdroj: A. Urbancová