Velký úspěch houslistky ze třídy p.uč. Filippiové v krajském kole


28.3. se v Teplicích konalo krajské kolo ve hře na smyčcové nástroje a malá houslistka z 0. kategorie (do 9 let) ze třídy E. Filippiové Marie Alžběta Štolová získala krásné 1. místo! Bětušce i její paní učitelce blahopřejeme a přejeme mnoho chuti do další práce!