Přijetí nových žáků 2018/2019

 ZUŠ

Termín zveřejnění nově přijatých žáků naší školy bude 28.6.2018. Při ověřování, zdali je vaše dítě přijato, postupujte následovně: Přes naše webové stránky zvolte Přihláška. Dostanete se do systému IZUŠ a vlevo v liště je Informace ...  Celý článek →

Výuka dospělých

 Kurzy pro dospělé

Základní umělecká škola Žatec, okres Louny, nabízí zájemcům z řad dospělých od 1.9.2018 výuku hry na klavír, zpěvu, hudební teorie a základy skladby. Výuka by probíhala jednou za týden ve skupince dvou kurzistů.  Celý článek →