Camerata v synagoze


Článek pana Kassala o slavnostním otevření synagogy, na kterém se podílel i náš pěvecký sbor Camerata

/public/fotosklad/articles/large/f/fb/fbd363d6.jpg

Synagoga a rabínský dům v Dlouhé ulici se znovu otevřely veřejnosti

Obrovský zájem vyvolalo včera odpoledne slavnostní otevření rekonstruované synagogy a sousedního rabínského domu v Dlouhé ulici. Slavnostní události se zúčastnily stovky lidí, kteří si chtěli poprvé prohlédnout opravenou památku, i řada zvláštních hostů.
K nim patřila například izraelská velvyslankyně Anna Azariová, která zdůraznila zásluhu majitele synagogy, Daniela Černého. Zároveň zmínila historický význam synagogy, která se znovu otevřela přesně 152 let poté, co byla slavnostně vysvěcena. „V Žatci se podařilo uskutečnit něco unikátního. Synagoga se opět stává místem, kde se setkávají lidé. Danielu Černému patří velké poděkování za to, že zachránil impozantní památku a zasloužil se o obnovení regionální historické památky. Přeji Danielu Černému a celému Žatci do budoucna jen to nejlepší,“ řekla Anna Azariová.
Její projev byl součástí slavnostního otevření obou objektů, při kterém zazpíval Žatecký příležitostní sbor či soubor Camerata ze ZUŠ Žatec. Při úvodním ceremoniálu hovořil také starosta Žatce Radim Laibl či ministr kultury Martin Baxa. „Žatecká synagoga je druhá největší v Česku. Je to doklad, jaká tu byla bohatá a hrdá židovská obec. Mnoho synagog a podobných objektů nemělo to štěstí, aby se vrátilo do původní krásy. Žatecká synagoga to štěstí měla. Takové události se ale neodehrávají jen tak. I když jsou na to peníze z evropských fondů, z různých zdrojů, tak to není nic platné, když nejsou lidé, kteří jsou schopní věci uskutečnit,“ řekl Martin Baxa.
Stejně jako další účastníci slavnostního otevření připomněl ještě nedávný stav synagogy, kdy havarijní stav domu neumožňoval jeho zpřístupnění. Synagoga byla po základních opravách od počátku alespoň příležitostně otevírána veřejnosti a byly zde pořádány především výstavy a koncerty.
O to se od roku 2012 snažil její nový majitel, Daniel Černý, který zároveň připravoval kompletní rekonstrukci, a to včetně sousedního rabínského domu. Prvním krokem vedoucím k cíli bylo získání dotačních prostředků z programu IROP. Celkový rozpočet projektu obnovy činil téměř 56 milionů korun, přičemž získaná dotace dosahovala 85 % z této částky.
Za svou snahu i výsledek práce si majitel synagogy, jemuž v Žatci patří i několik měšťanských domů, které jsou také opravené a slouží k běžnému životu, vysloužil opakované díky. „Daniel Černý nezachránil jen stavbu, ale také obrovský kus žatecké historie. Žatec za posledních 15 let ušel velký kus cesty, nebylo by to možné bez lidí, jako je Dan Černý,“ připomněla například Lucie Radová z Národního památkového ústavu.
Oba objekty budou nyní využívány jako kulturní prostor a muzeum. V nové stálé expozici naleznou návštěvníci informace týkající se především historie Židů v Žatci. Prostory synagogy i rabínského domu budou sloužit pro pořádání výstav, koncertů, divadelních představení, přednášek a podobně.
Rekonstrukce synagogy a rabínského domu získala už v minulém roce významné ocenění. Daniel Černý se stal pro rok 2023 vítězem soutěže Patrimonium pro futuro vyhlašované Národním památkovým ústavem, a to v kategorii záchrana památky.
Tomáš Kassal

 

 

 

Zdroj: A.Urbancová